Báo cáo số 16/BC-BXT&HTĐT ngày 17/7/2015 của Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư về tình hình, kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2015

23/07/2015

File đính kèm