Báo cáo số 18/BC-BXT&HTĐT ngày 29/7/2015 của Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư về kết quả hoạt động tháng 7, nhiệm vụ trọng tâm tháng 8 năm 2015

05/08/2015

File đính kèm