Báo cáo số 27/BC-BXT&HTĐT ngày 05/10/2015 của Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư về tình hình, kết quả hoạt động 9 tháng đầu năm; nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2015

12/10/2015

File đính kèm