Báo cáo số 28/BC-BXT&HTĐT ngày 22/10/2015 của Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư về kết quả thu hút đầu tư trực tiếp tháng 10/2015

27/10/2015

File đính kèm