Trích báo cáo số 39/BC-BXT&HTĐT ngày 30/12/2015 của Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư về tổng kết công tác năm 2015 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2016

13/01/2016

File đính kèm