Huyện Yên Lạc

13/10/2013

 

1. CỤM CÔNG NGHIỆP THỊ TRẤN YÊN LẠC

- Chủ đầu tư: Công ty TNHH đầu tư Sông Hồng Thăng Long 2

- Diện tích quy hoạch: 4,23 ha

2. CỤM CÔNG NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ YÊN LẠC

- Chủ đầu tư: UBND thị trấn Yên Lạc

- Diện tích quy hoạch: 3,2 ha

3. CỤM CÔNG NGHIỆP ĐỒNG VĂN

- Chủ đầu tư: Công ty Quảng Lợi

- Diện tích quy hoạch: 15,42 ha

4. CỤM CÔNG NGHIỆP TỀ LỖ

- Chủ đầu tư: UBND huyện Yên Lạc

- Diện tích quy hoạch: 26,0485 ha

5. CỤM CÔNG NGHIỆP YÊN ĐỒNG

- Chủ đầu tư: UBND xã Yên Đồng

- Diện tích quy hoạch: 3,71 ha

Các tin đã đưa ngày: