Khách sạn khu vực thành phố Phúc Yên

05/10/2018

1. Khách sạn Ngọc Hà (2 sao)

Địa chỉ: Phường Phúc Thắng, thành phố Phúc Yên
Điện thoại:0211.3875679


 

2. Khách sạn Phú Hưng (2 sao)

Địa chỉ: Thôn Khả Do, thành phố Phúc Yên
Điện thoại: 0211.3856004

3. Khách sạn Hưng Hải (2 sao)

 Địa chỉ: Khu A Hồ Đại Lải, thành phố Phúc Yên
 Điện thoại: 0211.3856013

4. Khách sạn Linh (2 sao)

Địa chỉ: Khu A Hồ Đải Lải, thành phố Phúc Yên
Điện thoại: 0211.3856356

5. Khách sạn Sen Vàng (2 sao)

Địa chỉ: Đại Lải, thành phố Phúc Yên
Điện thoại: 0211.3856868

6. Khách sạn Mê Linh (1 sao)

Địa chỉ: Khu A Hồ Đại Lải, thành phố Phúc Yên
Điện thoại: 0211.3856021

7. Khách sạn Hoàng Phương (1 sao)

Địa chỉ: Tiền Châu, thành phố Phúc Yên
Điện thoại: 0211.3533333

8. Khách sạn Love Hotel

Địa chỉ: thành phố Phúc Yên - Vĩnh Phúc
Điện thoại: 0948.268.268

9. Khách sạn Hưng Hải 

Địa chỉ : Khu A, Hồ Đại Lải, thành phố Phúc Yên
Điện thoại : (0211) 3856012
  

Theo vinhphuc.tourism.vn

Các tin đã đưa ngày: