Xin nước, cho lửa

25/08/2011

Bác đến thăm Trường Nguyễn Ái Quốc ở Việt Bắc.Vừa thấy Bác, cả mấy trăm người cùng hô vang: “Hồ Chủ tịch muôn năm! Bác Hồ muôn năm!”.

Bác bước vào nhà, trao chiếc mũ và cây gậy cho anh chiến sĩ bảo vệ, chưa kịp thả ống quần xắn móng lợn xuống, đã cười, bảo:

- Bây giờ Bác Hồ chỉ “muốn nằm” một tý thôi! Mọi người cười rộ lên. Bác ngồi xuống ghế, cầm chiếc quạt quạt nhẹ, rồi quay sang anh bảo vệ:

- Chú cho Bác một cốc nước.

- Vâng ạ.

Nhưng một lúc sau, anh ta trở vào bật lửa mời Bác hút thuốc. Bác điền nhiên lấy hộp thuốc ra, rút một điếu châm lửa, rồi tươi cười, nói với học viên:

- Các cô các chú xem, Bác xin một cốc nước, chú ấy lại bật lửa mời Bác hút thuốc. Ngừng một lúc, Bác nói tiếp: Tại Bác nói không rõ hay tại chú ấy nghe lầm? Cán bộ phải lắng nghe nguyện vọng của nhân dân, chớ có làm như kiểu chú này, dân xin nước, cán bộ lại cho lửa!.

 
Các tin đã đưa ngày: