Thị trấn Yên Lạc: Làm theo lời Bác bằng những việc làm cụ thể

20/11/2019

Thời gian qua, Đảng bộ Thị trấn Yên Lạc, huyện Yên Lạc đã tích cực triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” bằng những việc làm cụ thể, thiết thực. Trong đó chú trọng trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu, nâng cao đạo đức công vụ, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, tạo chuyển biến từ nhận thức đến hành động của mỗi cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

Đảng bộ Thị trấn Yên Lạc hiện có 275 đảng viên sinh hoạt tại 18 chi bộ. Nhận thức sâu sắc về ý nghĩa, tầm quan trọng của Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị trong việc giáo dục đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, là một nội dung quan trọng trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Đảng ủy thị trấn đã triển khai việc học tập, quán triệt các nội dung của Chỉ thị đảm bảo đúng yêu cầu và kế hoạch đề ra. Tỷ lệ cán bộ, đảng viên tham gia học tập đạt trên 90%.

Nét nổi bật trong thực hiện Chỉ thị 05 là Đảng ủy Thị trấn Yên Lạc là đã nghiêm túc triển khai việc tổ chức sinh hoạt chính trị vào buổi sáng đầu tuần của tháng. Cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ kể những câu chuyện, trích đoạn về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh có trách nhiệm tham mưu cho Thường trực Đảng ủy chỉ đạo những nội dung công việc cụ thể, gắn kết với nội dung của câu chuyện hay trích đoạn kể về Bác... Việc làm này đã tạo sức lan tỏa mạnh mẽ, đưa tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thấm nhuần trong mỗi cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Từ đó, có những chuyển biến tích cực trong hành động; người đứng đầu nêu cao tinh thần tự giác nêu gương; cán bộ, công chức, viên chức đề cao tinh thần trách nhiệm với công việc, thực hiện tốt văn hóa công sở; đảng viên thể hiện tốt hơn việc gương mẫu đi đầu trong các phong trào thi đua, các cuộc vận động...

Xác định việc thực hiện Chỉ thị 05 là góp phần tích cực vào xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngoài việc quán triệt, triển khai tốt các nội dung của Chỉ thị, làm chuyển biến trong tư tưởng của cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân, Thị trấn Yên Lạc còn chú trọng các việc làm theo lời Bác; trong đó nổi bật là việc tổ chức thực hiện đối thoại trực tiếp giữa lãnh đạo với đại diện nhân dân.

Việc tổ chức đối thoại trực tiếp được Đảng bộ xác định là một trong những giải pháp để sát cơ sở, lắng nghe ý kiến, tâm tư, nguyện vọng của nhân dân để có những quyết sách đúng, trúng, hợp lòng dân. Tại hội nghị đối thoại trực tiếp do thị trấn tổ chức, đã có hàng trăm ý kiến, kiến nghị của đại diện nhân dân các tổ dân phố, chủ yếu tập trung về vấn đề giao thông, thủy lợi, vệ sinh môi trường, chế độ chính sách...

Tiếp tục đổi mới phong cách lãnh đạo theo hướng bám sát cơ sở, hằng tháng, các đồng chí trong Đảng ủy, UBND Thị trấn luân phiên dự sinh hoạt chi bộ cơ sở nơi có đảng viên, cán bộ phản ánh những vấn đề nảy sinh phức tạp, những vấn đề thuộc trách nhiệm giải quyết ngay.

Thời gian tới, tiếp tục quán triệt triển khai thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Đảng bộ Thị trấn Yên Lạc sẽ tổ chức tốt việc học tập các chuyên đề, phát huy trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể; đẩy mạnh việc làm theo lời Bác bằng những việc làm cụ thể, thiết thực; nhân rộng những gương điển hình trong các phong trào thi đua, các cuộc vận động, đưa việc học và làm theo lời Bác đi vào chiều sâu, có sức lan tỏa và hiệu ứng cao.

Anh Đào

Các tin đã đưa ngày: