Nghiên cứu, học tập chuyên đề “Tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

17/12/2019

Sáng 17/12, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập chuyên đề năm 2020 “Tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Dự hội nghị tại điểm cầu Vĩnh Phúc có các đồng chí: Hoàng Thị Thúy Lan, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH khóa XIV tỉnh; Trần Văn Vinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Trì, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các Phó Chủ tịch HĐND, UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể; các báo cáo viên cấp tỉnh. Hội nghị này cũng được Vĩnh Phúc kết nối trực tuyến đến các điểm cầu của 9 huyện, thành phố và 15 xã, phường, thị trấn.

Hội nghị đã nghe GS.TS Hoàng Chí Bảo, nguyên Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương, Chuyên gia cao cấp Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh truyền đạt những nội dung cơ bản, cốt lõi của chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2020 “Tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Trong đó, trọng tâm là 2 phần chính gồm: Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nhằm tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh đáp ứng yêu cầu giai đoạn cách  mạng mới.

Việc nghiên cứu, học tập chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2020 nhằm mục đích tiếp tục nâng cao nhận thức của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân về những nội dung cơ bản, giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện chủ đề xuyên suốt toàn khóa “Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và chủ đề năm 2018 “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Thúc đẩy việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành nền nếp, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị, tổ chức Đảng và mỗi cán bộ, đảng viên, góp phần tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội XIII của Đảng. Đồng thời, đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phát hiện, biểu dương những điển hình trong cán bộ, đảng viên và nhân dân về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. 

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Bùi Trường Giang đề nghị ngay sau hội nghị này, các Tỉnh ủy, Thành ủy, các cơ quan từ Trung ương đến địa phương bám sát Hướng dẫn số 108 của Ban Tuyên giáo Trung ương, tăng cường công tác tổ chức học tập, nghiên cứu chuyên đề; kiểm tra, thực hiện chuyên đề và lựa chọn những vấn đề bức xúc nổi cộm để tập trung chỉ đạo thực hiện. Ban Tuyên giáo các cấp chủ động tham mưu cấp ủy cùng cấp triển khai, học tập chuyên đề. Các cơ quan, đơn vị tiếp tục triển khai, thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn gắn với  việc triển khai, thực hiện Chỉ thị số 27 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, phong cách, đạo đức Hồ Chí Minh.  MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị xã hội xây dựng kế hoạch học tập, lồng ghép với thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. Cùng với đó tăng cường công tác giám sát việc triển khai thực hiện chuyên đề này.

Các cơ quan báo chí từ Trung ương đến địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nêu gương người tốt, việc tốt, tạo sức lan tỏa trong các tầng lớn nhân dân trong học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Phúc Long

 

Các tin đã đưa ngày: