Chủ tịch Hồ Chí Minh với sự nghiệp đổi mới, phát triển và bảo vệ Tổ quốc

08/05/2020

Đó là chủ đề Hội thảo khoa học cấp quốc gia nhân kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890- 19/5/2020). Hội thảo do Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương và Tỉnh ủy Nghệ An tổ chức sáng 8/5, được kết nối trực tuyến đến 68 điểm cầu các Tỉnh ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Trung ương và 5 học viện trực thuộc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh.

Các đồng chí: Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì Hội thảo. Dự hội thảo tại điểm cầu Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh có các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước; lãnh đạo các ban, bộ, ngành; các chuyên gia, nhà khoa học.

Dự tại điểm cầu Vĩnh Phúc có đồng chí Trần Văn Vinh, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy, lãnh đạo một số sở, ngành, đoàn thể.

Khai mạc hội thảo, đồng chí Trần Quốc Vượng khẳng định: “Với tất cả lòng thành kính, chúng ta bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với công lao trời biển của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện Đảng ta, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam, anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới, Người đã hiến dâng trọn đời mình vì độc lập dân tộc, tự do, hạnh phúc của nhân dân, vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc và tiến bộ xã hội trên toàn thế giới.

Người là biểu tượng của sự kết hợp hài hòa, đẹp đẽ nhất của văn hóa dân tộc ta và tinh hoa văn hóa nhân loại; giữa chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa quốc tế trong sáng, rạng ngời cốt cách của một bậc vĩ nhân. Người là biểu tượng sáng ngời của phong trào giải phóng dân tộc, hòa bình và hữu nghị giữa các dân tộc trên thế giới. Tư tưởng, cuộc đời và sự nghiệp cách mạng cao cả của Người là cội nguồn, gắn liền với bước phát triển và thắng lợi vĩ đại của cách mạng Việt Nam”.

Đồng chí đề nghị các đại biểu thảo luận và phân tích làm rõ những cống hiến vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng ta, dân tộc ta và của nhân loại; làm rõ hơn, sâu sắc hơn nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh, đặc biệt là tư tưởng của Người đối với sự nghiệp đổi mới, phát triển, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đồng thời, nêu bật sự vận dụng sáng tạo, bổ sung quan điểm, tư tưởng Hồ Chí Minh của Đảng ta trong tiến trình cách mạng Việt Nam, nhất là trong công cuộc đổi mới và phát triển, bảo vệ Tổ quốc; làm rõ hơn công cuộc và thành tựu đổi mới, phát triển và bảo vệ đất nước; khẳng định mạnh mẽ sự lãnh đạo của Đảng ta trên nền tảng của Chủ nghĩa Mác-Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh là nhân tố hàng đầu, quyết định thắng lợi của cách mạng Việt Nam.

Hội thảo nhận được hơn 60 tham luận của các nhà khoa học, đại diện các cơ quan Đảng, Nhà nước, lãnh đạo một số tỉnh, thành phố. Các báo cáo tham luận đã tập trung làm sáng tỏ thân thế, cuộc đời và sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Chủ tịch Hồ Chí Minh; những cống hiến vĩ đại của Người đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc Việt Nam, với phong trào cộng sản và công nhân quốc tế. Các đại biểu cũng phân tích, làm rõ sự vận dụng và phát triển sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh trong sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế. Đồng thời, chia sẻ những kinh nghiệm, cách làm sáng tạo trong đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, góp phần vào công cuộc xây dựng, chỉnh đốn Đảng; phân tích, làm rõ bối cảnh mới, yêu cầu mới phát triển và xây dựng đất nước trong giai đoạn hiện nay. Từ đó, nhận thức sâu sắc hơn ý nghĩa, tầm quan trọng và phương hướng kế thừa, phát huy di sản Hồ Chí Minh.

Ngọc Khánh

Các tin đã đưa ngày: