Cựu chiến binh huyện Yên Lạc làm theo lời Bác

14/05/2020

Hội cựu chiến binh huyện Yên Lạc có 22 Hội cơ sở, 163 Chi hội với gần 10.200 hội viên. Phát huy phẩm chất bộ đội cụ Hồ, những năm qua, Hội cựu chiến binh huyện đã đẩy mạnh việc thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị gắn với phong trào thi đua “cựu chiến binh gương mẫu”.

Xác định học và làm theo Bác là việc làm thường xuyên, liên tục, Hội cựu chiến binh huyện Yên Lạc đã tổ chức các buổi học tập, quán triệt những nội dung của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; cụ thể hóa, xây dựng thành các chuẩn mực đạo đức theo tấm gương của Bác theo hướng ngắn gọn, dễ nhớ, dễ hiểu, phù hợp với đặc điểm, nhiệm vụ của từng địa phương, từng cương vị công tác. Cùng với đó, lồng ghép các đợt sinh hoạt, hội nghị với việc tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa, nội dung của việc học tập đến từng hội viên; tổ chức cho cán bộ, hội viên đăng ký phấn đấu làm theo Bác.

Từ những hoạt động cụ thể này, không chỉ nhận thức mà cả những hành động, việc làm theo Bác của cán bộ, hội viên Hội cựu chiến binh Yên Lạc ngày càng đi vào chiều sâu, góp phần quan trọng trong việc thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển, đưa Yên Lạc trở thành địa phương đầu tiên của Vĩnh Phúc hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới.

Nhiều cựu chiến binh huyện Yên Lạc làm giàu từ nghề sản xuất chăn, ga, gối đệm

Đặc biệt, với phương châm “Học tập và làm theo lời Bác phải cụ thể, lời nói đi đôi với việc làm”, Hội cựu chiến binh Yên Lạc đã triển khai các biện pháp giúp đỡ hội viên vượt qua khó khăn, vươn lên phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo. Hội đã tín chấp với Ngân hàng Chính sách xã hội và huy động từ các nguồn vốn khác giúp hàng nghìn hội viên vay gần 100 tỷ đồng để sản xuất, kinh doanh. Tính đến hết tháng 4/2020, toàn huyện có gần 780 mô hình kinh tế do cựu chiến binh làm chủ mang lại lợi nhuận từ 150 triệu đồng đến hàng tỷ đồng/năm, tạo việc làm cho trên 3.600 lao động là cựu chiến binh, cựu quân nhân và người dân địa phương. Đến nay, Yên Lạc có xấp xỉ 75% hội viên Hội cựu chiến binh có đời sống khá, giàu; số hộ hội viên nghèo giảm còn 0,6%.

Với tinh thần tương thân tương ái, Hội cựu chiến binh Yên Lạc đã tổ chức tốt phong trào “Nghĩa tình đồng đội”, ủng hộ 471 triệu đồng để xây dựng, sửa chữa 17 nhà cho hội viên nghèo; ủng hộ trên 1 tỷ đồng cho các quỹ do địa phương phát động; vận động hội viên đóng góp, ủng hộ gần 12 tỷ đồng và gần 2.500 ngày công cho xây dựng nông thôn mới. Bên cạnh đó, Hội đã chủ động phối hợp với Đoàn thanh niên, các nhà trường tổ chức 55 buổi giáo dục truyền thống cho trên 5.000 thanh thiếu niên; 51 buổi giáo dục quốc phòng cho 2.500 lượt thanh niên, dân quân tự vệ; bồi dưỡng giúp đỡ 156 thanh niên và cựu chiến binh, cựu quân nhân vào Đảng.

Để tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị gắn với phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu”, thời gian tới, Hội sẽ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục để mỗi cán bộ, hội viên nắm chắc các nội dung cơ bản của các chuyên đề hằng năm, khơi dậy bản chất truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước; kịp thời phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng các điển hình tiên tiến, các mô hình hay, khắc phục những khâu yếu, đơn vị yếu để thúc đẩy phong trào. 

Thanh Nga

Các tin đã đưa ngày: