Sơ kết 3 năm cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

          Tối ngày 25/12, Ban chỉ đạo cuộc vận động Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh của tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết 3 năm cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Tới dự có các đồng chí: Nguyễn Văn Chức, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Ngọc Phi, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện Ban Tuyên giáo Trung ương...

Tối ngày 25/12, Ban chỉ đạo cuộc vận động Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh của tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết 3 năm cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Tới dự có các đồng chí: Nguyễn Văn Chức, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Ngọc Phi, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện Ban Tuyên giáo Trung ương; các đồng chí trong BTV Tỉnh ủy; thường trực HĐND và UBND tỉnh; các đồng chí lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ; lãnh đạo các sở, ban, ngành, huyện, thành, thị cùng các tập thể, cá nhân điển hình.

Đ/c Nguyễn Văn Chức phát biểu khai mạc hội nghị

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Chức biểu dương những kết quả Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong tỉnh đạt được sau 3 năm thực hiện cuộc vận động Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Để cuộc vận động ngày càng mang lại hiệu quả thiết thực, đồng chí đề nghị, trong thời gian tới, các cấp ủy Đảng, Ban chỉ đạo các cấp cần tiếp tục quán triệt sâu sắc mục đích, yêu cầu, ý nghĩa của cuộc vận động. Ban chỉ đạo các cấp cần linh hoạt, sáng tạo, tìm ra cách thức phù hợp để việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác trở thành hành động thường xuyên, tự giác đối với từng cá nhân, cơ quan, đơn vị. Tăng cường tuyên truyền để cán bộ, đảng viên, nhân dân hiểu biết sâu sắc về cuộc vận động…

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy cũng khẳng định, triển khai thực hiện tốt các nội dung tiếp theo của Cuộc vận động từ 2010 đến năm 2011 và không ngừng phấn đấu, rèn luyện làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là động lực quan trọng góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, đồng thời, là nhân tố góp phần quan trọng tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI.

Qua 3 năm triển khai thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trên địa bàn tỉnh, nhận thức của cấp uỷ đảng, chính quyền các cấp được nâng lên. Các huyện, thành, thị, đảng uỷ trực thuộc đoàn thể sớm thành lập Ban chỉ đạo cuộc vận động, thường xuyên kiện toàn và có sự phân công nhiệm vụ cụ thể. Kết quả, các vụ vi phạm pháp luật, kỷ luật Đảng năm sau giảm hơn năm trước. Các cấp uỷ đã quan tâm đến việc phát hiện, ngăn chặn, xử lý tiêu cực, sai phạm. Việc xử lý các vụ việc vi phạm được đẩy mạnh hơn.

Thông qua việc học tập, nghiên cứu các chuyên đề tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh và học tập các tác phẩm của Người giúp cho đảng viên, cán bộ nâng cao nhận thức về tư tưởng, tấm gương đạo đức cách mạng trong sáng, cao đẹp của Chủ tịch Hồ Chí Minh, từ đó vận dụng, nâng cao ý thức về rèn luyện, tu dưỡng đạo đức của bản thân, tích cực phấn đấu, gương mẫu trong học tập, lao động, sản xuất, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Các đồng chí: Nguyễn Văn Chức, Nguyễn Ngọc Phi tặng Bằng khen
của Tỉnh ủy cho những tập thể, cá nhân tiêu biểu xuất sắc

Việc tổ chức “làm theo” tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã tác dụng tốt tới nhiều mặt của xã hội. Trên từng cương vị công tác, trong giao tiếp và tiếp xúc với nhân dân, bằng việc làm cụ thể hàng ngày, nhiều cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị trở thành tấm gương tốt, nêu cao được ý thức trách nhiệm, tinh thần, thái độ đúng đắn phục vụ nhân dân, nhất là trong giải quyết công việc liên quan đến nhân dân, xử lý đơn thư và những vấn đề bức xúc nảy sinh trong dân,…

Với việc triển khai ngày càng đồng bộ, bài bản và có chiều sâu hơn từng nội dung của cuộc vận động, đến nay, cuộc vận động trở thành một sinh hoạt chính trị rộng lớn, có sức lan toả rộng rãi, được cán bộ, đảng viên, nhân dân hưởng ứng, có tác động tích cực tới nhận thức, tư tưởng, hành động, góp phần quan trọng để từng bước hình thành chuẩn mực đạo đức, lối sống phù hợp trong thời kỳ mới, tạo động lực đấu tranh với những biểu hiện tiêu cực về đạo đức, lối sống. Những kết quả bước đầu của cuộc vận động đã có tác động tích cực đối với công tác xây dựng Đảng, củng cố chính quyền trong sạch vững mạnh, giữ vững sự ổn định, xây dựng khối đại đoàn kết, tạo động lực phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội.

Tại hội nghị, 19 tập thể và 18 cá nhân được Tỉnh ủy tặng bằng khen; 26 tập thể và 51 cá nhân được biểu dương về thành tích xuất sắc trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Văn Song

Các tin đã đưa ngày: