Nghiên cứu, quán triệt chuyên đề: “học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” năm 2014

04/03/2014

Sáng 4/3/2014, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ tổ chức nghiên cứu, quán triệt nội dung chuyên đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm”. Dự hội nghị có đồng chí Phan Văn Phóng, Uỷ viên BTV Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ.

Hội nghị đã nghe Giáo sư, Tiến sĩ Hoàng Chí Bảo, Uỷ viên Hội đồng lý luận Trung ương truyền đạt các nội dung của chuyên đề. Trong đó, tập trung phân tích rõ tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nâng cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm; giới thiệu những hành động, việc làm cụ thể của Bác. Giai đoạn hiện nay, việc học tập, nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm đồng nghĩa với tinh thần tự giác tu dưỡng, rèn luyện của mỗi cán bộ, công chức, viện chức theo tư tưởng, tấm gương đạo đức của Bác; thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh; giáo dục đạo đức cách mạng và chống chủ nghĩa cá nhân trong Đảng; nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 khoá XI.

Việc nghiên cứu chuyên đề năm 2014 nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức và ý thức làm theo tấm gương đạo đức, phong cách của Bác trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Từ đó, góp phần tích cực thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị, địa phương; xây dựng Đảng, chính quyền ngày càng vững mạnh./.

Hồng Yến

Các tin đã đưa ngày: