Hội nông dân xã Đại Tự làm theo lời Bác

          Hội nông dân xã Đại Tự hiện có 1.200 hội viên, tỷ lệ tập hợp nông dân đạt 80%. Nhằm giúp hội viên và gia đình có điều kiện sản xuất, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống, 9 tháng đầu năm 2010...

Mãi mãi làm theo Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh

         Trước khi về cõi vĩnh hằng, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã để lại cho toàn Đảng, toàn dân ta bản Di chúc thiêng liêng, một tài sản tinh thần vô giá, một con đường sáng ngời để chúng ta bước tiếp tới tương lai....

Xem tiếp...
Các tin đã đưa ngày: