Hình ảnh Bác Hồ với Vĩnh Phúc

01/08/2012

 

Bác Hồ với các đồng chí lãnh đạo tỉnh năm 1963

Bác Hồ tặng bức chân dung của Người cho đơn vị sản xuất khá của Vĩnh Phúc

 

(Nguồn: Vĩnh Phúc 40 năm thực hiện lời Bác Hồ và một số tư liệu khác)

Các tin đã đưa ngày: