Tòa án nhân dân huyện Bình Xuyên: Thông báo tìm kiếm bà Đặng Thị Thơm

11/06/2020

Toà án nhân dân huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc thông báo cho bà Đặng Thị Thơm, sinh năm 1959; nơi cư trú cuối cùng: Thôn Bá Cầu, xã Sơn Lôi, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc, đã bỏ nhà đi biệt tích từ năm 1995 cho đến nay không có tin tức gì. Nay bà Thơm ở đâu liên hệ với Toà án nhân dân huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc (Địa chỉ: Thị trấn Hương Canh, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc) để giải quyết việc ông Đặng Văn Thu, sinh năm 1933, địa chỉ: Thôn Bá Cầu, xã Sơn Lôi, huyện Bình Xuvên, tỉnh Vĩnh Phúc có đơn yêu cầu Tòa án tuyên bố bà đã chết. Ai biết tin tức gì về bà Thơm đề nghị thông báo cho Tòa án nhân dân huyện Bình Xuyên theo địa chỉ trên.

Trong thời hạn 04 tháng, kể từ ngày thông báo lần đầu tiên nếu bà Thơm không có mặt thì Tòa án nhân dân huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc sẽ giải quyết vụ việc trên theo quy định của pháp luật.

Nguồn: Công văn số 206/2020/CV-TA ngày 10/4/2020
của Tòa án nhân dân huyện Bình Xuyên

 

Các tin đã đưa ngày: