Tòa án nhân dân huyện Bình Xuyên: Thông báo tìm kiếm cụ Phạm Thị Thi

12/06/2020

Toà án nhân dân huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc thông báo cho cụ Phạm Thị Thi, sinh năm 1920; nơi cơ trú cuối cùng: Tổ dân phố Đồng Lý, thị trấn Thanh Lãng, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc; đã bỏ nhà đi biệt tích từ năm 1984 cho đến nay không có tin tức gì. Nay cụ Thi ở đâu liên hệ với Tòa án nhân dân huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc (Địa chỉ: Thị trấn Hương Canh, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc) để giải quyết việc ông Nguyễn Hữu Hệ, sinh ngày 18/6/1958; địa chỉ: Tổ dân phố Đồng Lý, thị trấn Thanh Lãng, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc có đơn yêu cầu Tòa án tuyên bố cụ đã chết. Ai biết tin tức gì về cụ Thi đề nghị thông báo cho Tòa án nhân dân huyện Bình Xuyên theo địa chỉ trên.

Trong thời hạn 04 tháng, kể từ ngày thông báo lần đầu tiên nếu cụ Thi không có mặt thì Tòa án nhân dân huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc sẽ giải quyết vụ việc trên theo quy định của pháp luật.

Nguồn: Công văn số 209/2020/CV-TA ngày 06/5/2020
của Tòa án nhân dân huyện Bình Xuyên

Các tin đã đưa ngày: