Kế hoạch tổ chức hoạt động tháng cao điểm vì người nghèo năm 2017

04/10/2017

 Ngày 25/9/2017, Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh ban hành kế hoạch số 97/KH-BVĐ tổ chức hoạt động Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2017 (từ 17/10 đến 18/11/2017).

Đối tượng vận động là các cơ quan Đảng, Mặt trận tổ quốc Việt Nam; tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp; cơ quan hành chính – sự nghiệp; đơn vị lực lượng vũ trang; doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh, nhà hảo tâm, cá nhân và hộ gia đình trên địa bàn tỉnh.

Mức vận động: cán bộ công chức, viên chức, người lao động có lương, lực lượng vũ trang ủng hộ 1 ngày lương; hộ phi nông nghiệp: 30.000đ/hộ; hộ nông nghiệp: 10.000đồng/hộ. Mọi đóng góp ủng hộ quỹ bằng tiền chuyển khoản vào tài khoản Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh Vĩnh Phúc, số 3761.9011.396.91046 tại Kho bạc Nhà nước tỉnh Vĩnh Phúc.

Ngoài hình thức ủng hộ bằng tiền vào quỹ “Vì người nghèo” các cấp, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm có thể liên hệ, phối hợp với MTTQ các cấp để ủng hộ, hỗ trợ trực tiếp cho các hộ nghèo theo địa chỉ cụ thể  được MTTQ cung cấp hoặc đơn vị lựa chọn và có thông báo về Ủy ban MTTQ cùng cấp để tổng hợp.

Minh Sao

Các tin đã đưa ngày: