Ngành Bưu điện: Quy định mức giá cước và chính sách miễn giảm cước dịch vụ gửi nhận, trả kết quả giải quyết TTHC

06/10/2017

Ngày 29/9/2017, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành thông tư số 22/2017/TT-BTTTT về quy định mức giá cước tối đa và chính sách miễn, giảm giá cước dịch vụ nhận gửi hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính và dịch vụ chuyển trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích.

Thông tư 22 áp dụng cho các đối tượng  là các cơ quan nhà nước, tổ chức, cá nhân, tổng công ty Bưu điện Việt Nam và  Bưu điện các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Theo đó, quy định mức giá cước tối đa dịch vụ nhận gửi hồ sơ gồm:

 

TT

 

Nấc khối lượng

 

Nội tỉnh

 

Liên tỉnh

 

Nội
quận/thị xã/huyện/
thành phố

 

Liên
quận/thị xã/huyện/
thành phố

 

Nội vùng

 

Vùng 1, vùng 3 đến vùng 2 và ngược lại

 

Vùng 1 đến vùng 3 và ngược lại

1

Đến 100g

26.000

30.000

30.500

31.000

31.500

2

Trên 100g-250g

26.000

30.000

31.000

34.000

38.000

3

Trên 250g-500g

26.500

30.500

32.500

38.000

51.000

4

Mỗi 500g tiếp theo

2.200

2.900

3.600

6.300

9.700

Mức giá cước tối đa dịch vụ chuyển trả kết quả:

 

TT

 

Nấc khối lượng

 

Nội tỉnh

 

Liên tỉnh

 

Nội
quận/thị xã/huyện/
thành phố

 

Liên
quận/thị xã/huyện/
thành phố

 

Nội vùng

 

Vùng 1, vùng 3 đến vùng 2 và ngược lại

 

Vùng 1 đến vùng 3 và ngược lại

1

Đến 100g

26.000

30.000

30.500

31.000

31.500

2

Trên 100g-250g

27.000

31.000

32.000

35.000

39.000

3

Trên 250g-500g

28.500

32.500

34.500

40.000

53.000

4

Mỗi 500g tiếp theo

2.200

2.900

3.600

6.300

9.700

Bên cạnh đó, đối tượng được miễn giá cước dịch vụ gồm người hoạt động cách mạng trước ngày Tổng khởi nghĩa  19/8/1945, bà mẹ Việt Nam anh hùng; đối tượng miễn giảm 50% giá cước dịch vụ: Anh hùng lực lượng vũ trang, anh hùng lao động; thương binh và người hưởng chính sách như thương binh, bệnh binh, người hoạt động khánh chiến bị nhiễm chất độc hóa học, người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị bắt tù, đày, vợ (chồng) con đẻ, mẹ đẻ, bố đẻ của liệt sỹ, người dân thuộc hộ nghèo, người dân ở vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn.

Thông tư có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2018. 

Minh Sao

Các tin đã đưa ngày: