Lệnh xả trà hồ Đại Lải, thị xã Phúc Yên

03/10/2017

Hồi 07 giờ 00 ngày 06/10/2017, mực nước hồ Đại Lải đã lên tới cao trình Cos (+21.37m). Do ảnh hưởng của nhiễu động gió Đông trên cao ở Bắc Bộ, dự báo trên địa bàn tỉnh từ ngày 06/10 đến hết ngày 09/10 có mưa, có nới mưa vừa đến mưa to và dông, sét.

Căn cứ phương án trọng điểm PCTT và quy trình vận hành hồ Đại Lải đã được phê duyệt, xét đề nghị của Công ty TNHH một thành viên Thủy lợi Phúc Yên tại Văn bản số 429/CTPY-QLN ngày 05/10/2017 về xả tràn hồ Đại Lải. Để đảm bảo an toàn hồ Đại Lải,     

Ra lệnh xả tràn cho Ban chỉ huy PCTT&TKCN hồ Đại Lải, thị xã Phúc Yên   

1. Xả đệm qua tràn hồ Đại Lải, đảm bảo hạ từ Cos(+ 21.37 m) xuống Cos(+21. 20m); lưu lượng xả qua tràn từ 10 m/s đến 20 m3/s tùy theo diễn biến tình hình mưa lũ (Ban chỉ huy PCTT&TKCN hồ Đại Lải - Công ty TNHH một thành viên Thủy lợi Phúc Yên chủ động điều tiết lưu lượng xả, để đảm bảo an toàn hồ và hạn chế thấp nhất ngập úng hạ du, đảm bảo nguồn nước cho sản xuất, kinh doanh); thời gian bắt đầu xả từ 14 giờ 00 ngày 06/10/2017. Xả lũ đảm bảo đúng theo quy trình, quy phạm vận hành an toàn hồ chứa.

2. Triển khai lực lượng, phương tiện, vật tư theo phương án PCTT&TKCN hồ Đại Lải đã duyệt; yêu cầu Công ty TNHH một thành viên Thủy lợi Phúc Yên triển khai lực lượng phối hợp các địa phương liên quan chốt chặn tại các ngầm, tràn qua đường nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người và các phương tiện giao thông, trong quá trình xả đệm. Thông báo cho các địa phương vùng hạ du đập (vùng ảnh hưởng) về tình hình xả đệm qua tràn để các địa phương có phương án phòng tránh ngập úng và lập các chốt canh gác tại các ngầm bị ngập; nghiêm cấm người dân đánh bắt cá trên suối trong quá trình xả đệm. Xả đệm phải đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân vùng hạ du theo phương án trọng điểm đã duyệt.

3. Theo dõi chặt chẽ diễn biến của hồ, tăng cường công tác tuần tra canh gác 24h/24h, phát hiện và xử lý kịp thời mọi hư hỏng xảy ra.

4. Báo cáo kịp thời, đầy đủ mọi diễn biến về Văn phòng thường trực Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh theo Số điện thoại: 3862.518; Fax: 3861.721 địa chỉ Email: pclbvp@gmail.com./.

Nguồn: Lệnh số 15/L-VPTT ngày 6/10/2017
của
Văn phòng Thường trực Ban chỉ huy PCTT & TKCN tỉnh

Các tin đã đưa ngày: