Vĩnh Phúc tổ chức Chương trình hành trình đỏ “Kết nối dòng máu Việt” năm 2018

04/06/2018

Nhằm tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là người dân ở vùng nông thôn, miền núi hiểu và có ý thức sẵn sàng tham gia phong trào Hiến máu tình nguyện để chia sẻ, giúp đỡ người thân, gia đình và xã hội, đồng thời góp phần giáo dục thế hệ trẻ về truyền thống, lịch sử của dân tộc về tình yêu thương cộng đồng, biết sống vì mọi người... ngày 31/5/2018, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh ban hành Kế hoạch  3891/KH-BCĐ về tổ chức chương trình Hành trình đỏ "Kết nối dòng máu Việt" năm 2018 và hành trình đỏ Vĩnh Phúc lần thứ hai.

Với chỉ tiêu đề ra: Vận động khoảng 7.500 người đăng ký hiến máu và phấn đấu tiếp nhận là 4.000 đơn vị máu từ người hiến máu tình nguyện; Phấn đấu 90% huyện, thành phố và sở, ban, ngành, đoàn thể, các cơ quan, đơn vị, trường học, doanh nghiệp, lực lượng vũ trang tham gia hưởng ứng; Tuyên truyền đến 5.000 người hiểu về căn bệnh tan máu bẩm sinh, Ban chỉ đạo đã xây dựng các nội dung tổ chức cụ thể, đó là:

Tổ chức tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, thời gian từ ngày 20/6 đến ngày 09/7/2018;

Tổ chức Hành trình đỏ Vĩnh Phúc lần thứ hai tại 7 đơn vị trên địa bàn tỉnh: Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố Vĩnh Yên, huyện Lập Thạch, huyện Sông Lô, thành phố Phúc Yên, Trung tâm GDQP trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 và Công an tỉnh Vĩnh Phúc. Thời gian từ ngày 10/6 đến ngày 20/7/2018. Cấp tỉnh tổ chức vào ngày 10/7 tại Thành phố Vĩnh Yên và huyện Lập Thạch.

Tổ chức diễu hành tuyên truyền cổ động trên các trục đường thành phố Vĩnh Yên, Phúc Yên và các trục đường chính của các huyện. Thời gian: Từ 7h30 đến 11h  ngày 05/7/2018;

Tổ chức mít tinh khai mạc Hành trình đỏ , thời gian từ 8h -10h30 ngày 09/7/2018 tại nhà Hát tỉnh.

Ngày Hội hiến máu "Vĩnh Phúc – Giọt hồng yêu thương” sẽ được tổ chức từ 7h30 đến 11h30 ngày 10/7/2018 tại 2 địa điểm: Nhà hát tỉnh và Nhà văn hóa huyện Lập Thạch, với mục tiêu là huy động từ 2000 - 3000 người tham gia đăng ký hiến máu tình nguyện, dự kiến tiếp nhận khoảng 1.500 đơn vị máu an toàn./. 

Đặng Ngọc

 

Các tin đã đưa ngày: