Tòa án nhân dân huyện Yên Lạc thông báo tìm kiếm thông tin chị Nguyễn Thị Thu và chị Nguyễn Thị Hạ

06/07/2018

Tòa án nhân dân huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc thông báo tìm kiếm thông tin của chị Nguyễn Thị Thu, sinh năm 1967 và chị Nguyễn Thị Hạ, sinh năm 1973; Nơi cư trú cuối cùng: Thôn Phương Nha, xã Hồng Phương, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc. Hiện nay không rõ địa chỉ.

Chị Nguyễn Thị Thu và Nguyễn Thị Hạ sau khi biết được thông báo này phải báo ngay cho Tòa án nhân dân huyện Yên Lạc biết.

Các tổ chức, cá nhân nếu biết được thông tin, địa chỉ nơi cư trú hiện nay của Chị Nguyễn Thị Thu và Nguyễn Thị Hạ đang ở đâu đề nghị cung cấp ngay cho Tòa án nhân dân huyện Yên Lạc tỉnh Vĩnh Phúc biết.

Trong thời hạn 04 tháng, kể từ ngày đăng thông báo này nếu chị Thu, chị Hạ không có mặt thì Tòa án nhân dân huyện Yên Lạc sẽ giải quyết việc kiện của bà Phượng theo quy định của pháp luật.

Nguồn: Công văn số 140/CV-TA ngày 20/6/2018
của Tòa án nhân dân huyện Yên Lạc