Danh sách cán bộ đầu mối thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính tại các sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh

11/07/2018

Ngày 11/7/2018 của UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1594/QĐ-UBND phê duyệt Danh sách cán bộ đầu mối thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính tại các sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh Vĩnh Phúc. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 11/7/2018 và thay thế Quyết định số 3936/QĐ-UBND ngày 01/12/2016 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc.

Xem chi tiết Danh sách  tại đây.        

 

Các tin đã đưa ngày: