Gián đoạn hoạt động của các hệ thống thông tin cài đặt tại Trung tâm Hạ tầng thông tin

12/07/2018

THÔNG BÁO

Theo Kế hoạch, từ 07h00 đến 17h00  các ngày chủ nhật: 15/7/2018 và 22/7/2018, Trung tâm Hạ tầng thông tin, Sở Thông tin và Truyền thông tin thực hiện thay thế linh kiện, vật tư của hệ thống lưu điện dự phòng. Trong thời gian thay thế vật tư, linh kiện, hệ thống điện có thể bị gián đọan, dẫn đến các hệ thống thông tin cài đặt tại Trung tâm Hạ tầng thông tin có thể sẽ bị tạm ngừng hoạt động.
Sở Thông tin và Truyền thông trân trọng thông báo đến các cơ quan Nhà nước, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp và nhân dân được biết.
Kính mong được sự hợp tác, thông cảm của Quý cơ quan, doanh nghiệp và nhân dân.
Xin trân trọng cảm ơn!

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH VĨNH PHÚC

Các tin đã đưa ngày: