Toàn tỉnh có 16 nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ được tuyển chọn (đợt 2)

04/10/2018

Hội đồng Khoa học và Công nghệ tỉnh vừa ban hành Quyết định số 122/QĐ-HĐKHCN về công nhận kết quả tuyển chọn nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh (đợt 2) thực hiện từ năm 2018 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc. Theo đó, có 16 nhiệm vụ KH&CN được tuyển chọn thuộc các lĩnh vực:

Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn: 01 nhiệm vụ;

Công nghiệp, CNTT: 04 nhiệm vụ;

Dịch vụ (Y tế, Văn hóa): 02 nhiệm vụ;

Khoa học xã hội và Nhân văn: 05 nhiệm vụ;

Nhiệm vụ do UBND tỉnh giao, chỉ đạo: 04 nhiệm vụ.

Hội đồng Khoa học và Công nghệ tỉnh giao Sở Khoa học và Công nghệ là cơ quan thường trực có trách nhiệm công bố, thông báo và hướng dẫn các tổ chức, cá nhân chủ trì nhiệm vụ hoàn thiện thủ tục theo quy định hiện hành.

Xem chi tiết Quyết định tại đây.

 

Các tin đã đưa ngày: