Tổ chức lại Trung tâm bồi dưỡng kiến thức và Đào tạo nghề cho nông dân và Trung tâm Khuyến nông –Khuyến ngư thành Trung tâm Khuyến nông

01/11/2018

Ngày 26/10/2018, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2553/QĐ-UBND tỉnh về việc tổ chức lại Trung tâm bồi dưỡng kiến thức và Đào tạo nghề cho nông dân và Trung tâm Khuyến nông –Khuyến ngư thành Trung tâm Khuyến nông Trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Vĩnh Phúc

Trung tâm Khuyến nông là đơn vị sự nghiệp công lập, trực thuộc Trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh. Trung tâm có tư cách pháp nhân, con dấu và được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước. Trung tâm chịu sự chỉ đạo quản lý về tổ chức, biên chế và hoạt động của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh.

Trụ sở: Đặt tại thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc

Lãnh đạo Trung tâm gồm có: Giám đốc và không quá 02 phó giám đốc; 4 phòng chuyên môn, nghiệp vụ: Phòng  Hành chính – Tổng hợp; Phòng Thông tin, tuyên truyền, bồi dưỡng và đào tạo nghề; Phòng Khuyến nông trồng trọt; Phòng Khuyến nông chăn nuôi,thủy sản.

Đặng Ngọc

Các tin đã đưa ngày: