Danh mục các quy hoạch bị bãi bỏ theo quy định tại điểm d, khoản 1, điều 59 Luật Quy hoạch

06/11/2018

Ngày 02/11/2018, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2750/QĐ-UBND công bố bãi bỏ các quy hoạch theo quy định tại điểm d, khoản 1, điều 59 Luật Quy hoạch.

Theo Quyết định, có 10 quy hoạch thuộc các ngành, lĩnh vực trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc bị bãi bỏ.

Xem chi tiết Danh mục các quy hoạch bị bãi bỏ tại đây.

BBT