Kế hoạch tạm ngừng cấp điện từ ngày 13-23/04/2019

09/04/2019

Để đáp ứng nhu cầu sử dụng điện phục vụ sản xuất và sinh hoạt của nhân dân trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc, Công ty Điện lực Vĩnh Phúc dự kiến sẽ tạm ngừng cấp điện để phục vụ sửa chữa, bảo dưỡng, vệ sinh công nghiệp một số đường dây thuộc TP Phúc Yên, TP Vĩnh Yên, huyện Yên Lạc, huyện Bình Xuyên, thời gian như sau:

1. Khách hàng sử dụng điện khu vực huyện Bình Xuyên:

- Khách hàng sử dụng điện trên đường dây 376 trạm 110kV Vĩnh Yên 2, 471 trạm 110kV Thiện Kế  mất điện cụ thể như sau:

TT

Khách hàng sử dụng điện qua Trạm biến áp

THỜI GIAN DỰ KIẾN

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Bắt đầu

Kết thúc

Giờ,
 phút

Ngày

Giờ,
 phút

Ngày

1

TBA  Gò Ga

8:30

15/04

12:00

15/04

Thí nghiệm định kỳ Máy biến áp

2

 Tiên Hường 5 

13:30

15/04

17:00

15/04

Thí nghiệm định kỳ Máy biến áp

3

  Sơn lôi 4

8:30

16/04

12:00

16/04

Thí nghiệm định kỳ Máy biến áp

4

Tay Trại

13:30

16/04

17:00

16/04

Thí nghiệm định kỳ Máy biến áp

5

Thanh Lãng 6

8:30

17/04

12:00

17/04

Thí nghiệm định kỳ Máy biến áp

6

  Yên Thần 

13:30

17/04

17:00

17/04

Thí nghiệm định kỳ Máy biến áp

7

 Thiện Kế 1

8:00

18/04

10:00

18/04

Thí nghiệm định kỳ Máy biến áp

8

 TĐC Thiện Kế 

10:00

18/04

12:00

18/04

Thí nghiệm định kỳ Máy biến áp

9

 TĐC Đường 310

13:30

18/04

15:30

18/04

Thí nghiệm định kỳ Máy biến áp

10

 CS số 3

15:30

18/04

17:30

18/04

Thay công tơ đầu cực định kỳ

11

 Bá Hiến 3

8:00

19/04

10:00

19/04

Thay công tơ đầu cực định kỳ

12

 CS số 5

10:00

19/04

12:00

19/04

Thay công tơ đầu cực định kỳ

13

 CQT Bá Hiến 6

13:30

19/04

15:30

19/04

Thay công tơ đầu cực định kỳ

14

CS số 2

15:30

19/04

17:30

19/04

Thay công tơ đầu cực định kỳ

15

  Sơn Lôi 2

8:00

20/04

10:00

20/04

Thay công tơ đầu cực định kỳ

16

Sơn Lôi 1

10:00

20/04

12:00

20/04

Thay công tơ đầu cực định kỳ

17

 Sơn Lôi 5

13:30

20/04

15:30

20/04

Thay công tơ đầu cực định kỳ

18

Sơn Lôi 3

15:30

20/04

17:30

20/04

Thay công tơ đầu cực định kỳ

2. Khách hàng sử dụng điện khu vực thành phố Phúc Yên:

- Khách hàng sử dụng điện trên đường dây 471, 474 trạm 110kV Vĩnh Yên mất điện cụ thể như sau:

TT

Khách hàng sử dụng điện qua Trạm biến áp

THỜI GIAN DỰ KIẾN

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Bắt đầu

Kết thúc

Giờ,
 phút

Ngày

Giờ,
 phút

Ngày

1

 KTX Đại Học Sư Phạm 2

6:30

16/4

11:00

16/4

Thay tủ 0,4kV

2

Xuân Hòa 6

13:30

16/4

18:00

16/4

Thay tủ 0,4kV

3

An Lập 2

7:30

16/4

10:00

16/4

Thay công tơ đầu cực định kỳ

4

 Việt Xô

10:00

16/4

12:30

16/4

Thay công tơ đầu cực định kỳ

5

Chiếu Sáng 8

13:00

16/4

15:00

16/4

Thay công tơ đầu cực định kỳ

6

Chiếu Sáng 9

15:00

16/4

17:30

16/4

Thay công tơ đầu cực định kỳ

7

TBA E24

7:30

17/4

10:00

17/4

Thay công tơ đầu cực định kỳ

8

 Trung Đoàn 113

10:00

17/4

12:30

17/4

Thay công tơ đầu cực định kỳ

9

TBA Hiển Lễ

15:00

17/4

17:30

17/4

Thay công tơ đầu cực định kỳ

10

HTX Xuân Hòa

6:30

18/4

11:00

18/4

Thay tủ 0,4kV

11

CQT Hiển Lễ

13:30

18/4

18:00

18/4

Thay tủ 0,4kV

12

 Môi Trường Công Nghiệp Xanh

7:30

18/4

10:00

18/4

Thay công tơ đầu cực định kỳ

13

 Thanh Cao

10:00

18/4

12:30

18/4

Thay công tơ đầu cực định kỳ

14

Sân Goolf T4

13:30

18/4

15:30

18/4

Thay công tơ đầu cực định kỳ

15

 Ngọc Quang

15:30

18/4

18:00

18/4

Thay công tơ đầu cực định kỳ

16

 Hoàng Vân

6:30

19/4

11:00

19/4

Thay tủ 0,4kV

17

 Hồ Sinh Học

13:30

19/4

18:00

19/4

Thay tủ 0,4kV

18

 Đồng Câu

6:30

20/4

11:00

20/4

Thay tủ 0,4kV

19

 Trường CĐ Công Nghiệp 3

13:30

20/4

18:00

20/4

Thay công tơ đầu cực định kỳ

20

Trường CĐ Kinh Tế

7:30

20/4

10:00

20/4

Thay công tơ đầu cực định kỳ

21

 CĐ Sư Phạm Vĩnh Phúc

10:00

20/4

12:30

20/4

Thay công tơ đầu cực định kỳ

22

 Trung Tâm Hành Chính

13:00

20/4

15:00

20/4

Thay công tơ đầu cực định kỳ

23

 Trường PTTH Bến Tre

7:30

20/4

10:00

20/4

Thay công tơ đầu cực định kỳ

24

TBA Ga Phúc Yên

10:00

20/4

12:30

20/4

Thay công tơ đầu cực định kỳ

25

 Hải Quan

13:00

20/4

15:00

20/4

Thay công tơ đầu cực định kỳ

26

 Bệnh Viện K74

15:30

20/4

18:00

20/4

Thay công tơ đầu cực định kỳ

3. Khách hàng sử dụng điện khu vực thành phố Vĩnh Yên:

- Khách hàng sử dụng điện trên đường dây 471 trạm 110kV Hội Hợp; 475, 472, 484 trạm 110kV Vĩnh Yên mất điện cụ thể như sau:

TT

Khách hàng sử dụng điện qua Trạm biến áp

THỜI GIAN DỰ KIẾN

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Bắt đầu

Kết thúc

Giờ,
 phút

Ngày

Giờ,
 phút

Ngày

1

 Gốc Vừng 1

7:30

16/04

12:00

16/04

Thay thế tủ hạ thế, chỉnh trang 5S

2

 Hà Tiên 1

7:30

16/04

12:00

16/04

Thay thế tủ hạ thế, chỉnh trang 5S

3

 T3DC1

13:00

16/04

17:30

16/04

Thay thế tủ hạ thế, chỉnh trang 5S

4

Định Trung 4

13:00

16/04

17:30

16/04

Thay thế tủ hạ thế, chỉnh trang 5S

5

 Trạm 5 Dân cư 2

7:30

17/04

12:00

17/04

Thay thế tủ hạ thế, chỉnh trang 5S

6

 Trạm 1 Dân cư 1

7:30

17/04

12:00

17/04

Thay thế tủ hạ thế, chỉnh trang 5S

7

 Ga

13:00

17/04

17:30

17/04

Thay thế tủ hạ thế, chỉnh trang 5S

8

 Nguyễn Viết Xuân

13:00

17/04

17:30

17/04

Thay thế tủ hạ thế, chỉnh trang 5S

9

C Khai Quang 5

7:30

18/04

12:00

18/04

Thay thế tủ hạ thế, chỉnh trang 5S

10

 Tân Tiến

7:30

18/04

12:00

18/04

Thay thế tủ hạ thế, chỉnh trang 5S

11

 Hội Hợp 4

13:00

18/04

17:30

18/04

Thay thế tủ hạ thế, chỉnh trang 5S

12

 Khai Quang 1

13:00

18/04

17:30

18/04

Thay thế tủ hạ thế, chỉnh trang 5S

13

Khai Quang 10

7:30

19/04

12:00

19/04

Thay thế tủ hạ thế, chỉnh trang 5S

14

 Khai Quang 9

7:30

19/04

12:00

19/04

Thay thế tủ hạ thế, chỉnh trang 5S

15

Vinh Thịnh 2

13:00

19/04

17:30

19/04

Thay thế tủ hạ thế, chỉnh trang 5S

16

Đông Hưng 2

13:00

19/04

17:30

19/04

Thay thế tủ hạ thế, chỉnh trang 5S

17

 Đồi Son

7:30

20/04

12:00

20/04

Thay thế tủ hạ thế, chỉnh trang 5S

18

Tích Sơn 1

7:30

20/04

12:00

20/04

Thay thế tủ hạ thế, chỉnh trang 5S

19

 Công Sở 3

13:00

20/04

17:30

20/04

Thay thế tủ hạ thế, chỉnh trang 5S

20

 TT Ứng dụng Công nghệ

13:00

20/04

17:30

20/04

Thay thế tủ hạ thế, chỉnh trang 5S

21

Đoàn An Dưỡng 18

7:30

20/04

10:00

20/04

Thay công tơ đầu cực định kỳ

22

 Cty Cấp Thoát Nước

10:00

20/04

12:00

20/04

Thay công tơ đầu cực định kỳ

23

 Cty Đầu Tư Thương Mại VP

13:30

20/04

15:30

20/04

Thay công tơ đầu cực định kỳ

24

 Ngân hàng Công Thương VP

15:00

20/04

17:30

20/04

Thay công tơ đầu cực định kỳ

25

 Đại học Giao Thông VT

7:30

20/04

10:30

20/04

Thay công tơ đầu cực định kỳ

26

 TT Huấn luyện nghiệp vụ Công an

10:00

20/04

12:00

20/04

Thay công tơ đầu cực định kỳ

27

 T1 Viện 109

13:30

20/04

15:30

20/04

Thay công tơ đầu cực định kỳ

28

 T2 Viện 109 

15:00

20/04

17:30

20/04

Thay công tơ đầu cực định kỳ

29

Bộ CHQS tỉnh T1

7:30

20/04

10:30

20/04

Thay công tơ đầu cực định kỳ

30

 Bộ CHQS tỉnh T2

10:00

20/04

12:00

20/04

Thay công tơ đầu cực định kỳ

31

 TT Bảo trợ XH tỉnh

13:30

20/04

15:30

20/04

Thay công tơ đầu cực định kỳ

32

 Trường Dân tộc nội trú

15:00

20/04

17:30

20/04

Thay công tơ đầu cực định kỳ

33

 Cty KOREA Vina T1

7:30

21/04

10:00

21/04

Thay công tơ đầu cực định kỳ

34

 TBA Cty Mediamart VN

9:30

21/04

12:00

21/04

Thay công tơ đầu cực định kỳ

35

Cty Nhựa Đạt Hòa T2

13:30

21/04

15:30

21/04

Thay công tơ đầu cực định kỳ

36

 Cty Mobifone

15:00

21/04

17:30

21/04

Thay công tơ đầu cực định kỳ

4. Khách hàng sử dụng điện khu vực huyện Yên Lạc:

- Khách hàng sử dụng điện trên đường dây 477 trạm 110kV Vĩnh Yên 2 và  479 trạm 220kV Vĩnh Tường mất điện cụ thể như sau:

TT

Khách hàng sử dụng điện qua Trạm biến áp

THỜI GIAN DỰ KIẾN

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Bắt đầu

Kết thúc

Giờ,
 phút

Ngày

Giờ,
 phút

Ngày

1

 Trung hà 2

8:00

13/04

10:00

13/04

Thí nghiệm định kỳ Máy biến áp

2

 Trung hà 3

10:00

13/04

12:00

13/04

Thí nghiệm định kỳ Máy biến áp

3

 Trung hà 4

13:00

13/04

15:00

13/04

Thí nghiệm định kỳ Máy biến áp

4

 Trung kiên 5

13:00

13/04

15:00

13/04

Thí nghiệm định kỳ Máy biến áp

5

 Văn tiến 3

8:00

15/04

10:00

15/04

Thay công tơ đầu cực định kỳ

6

 Nguyệt Đức 1

10:00

15/04

12:00

15/04

Thay công tơ đầu cực định kỳ

7

 Nguyệt Đức 3

13:00

15/04

15:00

15/04

Thay công tơ đầu cực định kỳ

8

 Nguyệt Đức 4

15:00

15/04

17:00

15/04

Thay công tơ đầu cực định kỳ

9

 Thôn Bầu

7:30

16/04

9:30

16/04

Thay công tơ đầu cực định kỳ

10

 Nghinh Tiên

9:30

16/04

11:30

16/04

Thay công tơ đầu cực định kỳ

11

 Xuân Đài

13:30

16/04

15:30

16/04

Thay công tơ đầu cực định kỳ

12

Cấp 3 Phạm .Công Bình

15:30

16/04

17:30

16/04

Thay công tơ đầu cực định kỳ

13

Đèn đường 303

7:30

17/04

9:30

17/04

Thay công tơ đầu cực định kỳ

14

Đèn đường Trung  kiên 

9:30

17/04

11:30

17/04

Thay công tơ đầu cực định kỳ

15

Đèn đường Trung hà - Trung kiên

13:30

17/04

15:30

17/04

Thay công tơ đầu cực định kỳ

16

Trung kiên 3

15:30

17/04

17:30

17/04

Thay công tơ đầu cực định kỳ

17

 Trung hà 1

7:30

18/04

9:30

18/04

Thay công tơ đầu cực định kỳ

18

 Trung Kiên 1
 

9:30

18/04

11:30

18/04

Thay công tơ đầu cực định kỳ

19

 Ngọc Long 1

13:30

18/04

15:30

18/04

Thay công tơ đầu cực định kỳ

20

 Trung Kiên 4

15:30

18/04

17:30

18/04

Thay công tơ đầu cực định kỳ

21

 Kim Lân 1

7:30

19/04

9:30

19/04

Thay công tơ đầu cực định kỳ

22

 CN Hồng
  Châu 1

9:30

19/04

11:30

19/04

Thay công tơ đầu cực định kỳ

23

 Chiếu sáng đê
 bối Liên Châu

13:30

19/04

15:30

19/04

Thay công tơ đầu cực định kỳ

24

Chiếu sáng đê
 bối  Trung hà

15:30

19/04

17:30

19/04

Thay công tơ đầu cực định kỳ

25

 Cẩm La

7:30

20/04

9:30

20/04

Thay công tơ đầu cực định kỳ

26

 Ngọc Đường

9:30

20/04

11:30

20/04

Thay công tơ đầu cực định kỳ

27

Trại lớn

13:30

20/04

15:30

20/04

Thay công tơ đầu cực định kỳ

28

 Lâm Xuyên

15:30

20/04

17:30

20/04

Thay công tơ đầu cực định kỳ

29

 Đèn dường 305 

15:30

22/04

17:30

22/04

Thay công tơ đầu cực định kỳ

30

 Bình Lâm

7:30

23/04

9:30

23/04

Thay công tơ đầu cực định kỳ

31

TBA Nho Lâm

9:30

23/04

11:30

23/04

Thay công tơ đầu cực định kỳ

32

Nho Lẻ

13:30

23/04

15:30

23/04

Thay công tơ đầu cực định kỳ

33

 Đ.đường Tam
 hồng - Yên Đồng

15:30

23/04

17:30

23/04

Thay công tơ đầu cực định kỳ

Công ty Điện lực Vĩnh Phúc thông báo tới quý khách hàng sử dụng điện được biết và chủ động nguồn điện dự phòng để đảm bảo ổn định sản xuất, sinh hoạt. Mọi thông tin khi cần hỗ trợ quý khách hàng vui lòng liên hệ tổng đài 19006769. Rất mong nhận được sự thông cảm, chia sẻ của Quý khách hàng sử dụng điện.

Giám đốc C.ty Điện lực Vĩnh Phúc
Thạc sỹ Nguyễn Quốc Hưng

 

Các tin đã đưa ngày: