Kế hoạch tạm ngừng cấp điện từ ngày 19/4-28/4/2019

17/04/2019

Để đáp ứng nhu cầu sử dụng điện phục vụ sản xuất và sinh hoạt của nhân dân trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc, Công ty Điện lực Vĩnh Phúc dự kiến sẽ tạm ngừng cấp điện để phục vụ sửa chữa, bảo dưỡng, vệ sinh công nghiệp một số đường dây thuộc TP Phúc Yên, huyện Tam Dương, huyện Vĩnh Tường, huyện Yên Lạc, huyện Bình Xuyên, huyện Lập Thạch thời gian như sau:

1. Khách hàng sử dụng điện khu vực huyện Bình Xuyên:

- Khách hàng sử dụng điện trên đường dây 377, 477 trạm 110kV Vĩnh Yên 2, 474 trạm 110kV Vĩnh Yên mất điện cụ thể như sau:

TT

TÊN ĐƯỜNG DÂY THIẾT BỊ

THỜI GIAN DỰ KIẾN

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Bắt đầu

Kết thúc

Giờ,
 phút

Ngày

Giờ,
 phút

Ngày

1

Chiếu sáng số 3

7:30

22/04

9:00

22/04

Thay công tơ đầu cực định kỳ

2

 Chiếu sáng số 5

9:00

22/04

10:30

22/04

Thay công tơ đầu cực định kỳ

3

 Chiếu sáng số 6

10:30

22/04

12:00

22/04

Thay công tơ đầu cực định kỳ

4

 Sơn Lôi ( trạm 1)

13:30

22/04

15:30

22/04

Thay công tơ đầu cực định kỳ

5

TĐC Sơn Lôi (trạm 2)

15:30

22/04

17:30

22/04

Thay công tơ đầu cực định kỳ

6

Xóm Trũng

7:30

23/04

9:30

23/04

Thay công tơ đầu cực định kỳ

7

  Thiện Kế 2

13:30

23/04

15:30

23/04

Thay công tơ đầu cực định kỳ

8

Thiện Kế 6

15:30

23/04

17:30

23/04

Thay công tơ đầu cực định kỳ

9

 Cầu Thiện Kế

10:00

24/04

12:00

24/04

Thay TI, công tơ đầu cực định kỳ

10

 CQT Trường T500

13:30

24/04

15:30

24/04

Thay công tơ đầu cực định kỳ

11

 Trường T500

15:30

24/04

17:30

24/04

Thay công tơ đầu cực định kỳ

2. Khách hàng sử dụng điện khu vực huyện Lập Thạch:

- Khách hàng sử dụng điện trên đường dây 475, 477 trạm 110kV Lập Thạch mất điện cụ thể như sau:

TT

TÊN ĐƯỜNG DÂY THIẾT BỊ

THỜI GIAN DỰ KIẾN

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Bắt đầu

Kết thúc

Giờ,
 phút

Ngày

Giờ,
 phút

Ngày

1

Bơm Đồng Dầu

07:30

19/4

10:00

19/4

Thay TI đầu cực

2

Đồng Đặt

10:00

19/4

12:30

19/4

Thay công tơ đầu cực

3

 Đồng Thịnh 6

13:00

19/4

15:30

19/4

Thay công tơ đầu cực

4

Đồng Thịnh 7

15:30

19/4

17:30

19/4

Thay công tơ đầu cực

5

Nhạo Sơn 3

07:30

20/4

10:00

20/4

Thay công tơ đầu cực

6

 Nhạo Sơn 1

10:00

20/4

12:30

20/4

Thay công tơ đầu cực

7

 Đồng Thịnh 1

13:00

20/4

15:30

20/4

Thay công tơ đầu cực

8

 Đồng Thịnh 5

13:00

20/4

15:30

20/4

Thay TI đầu cực

3. Khách hàng sử dụng điện khu vực thành phố Phúc Yên:

- Khách hàng sử dụng điện trên đường dây 371, 372 trạm 110kV Phúc Yên; 471 trạm cắt Xuân Hòa mất điện cụ thể như sau:

TT

TÊN ĐƯỜNG DÂY THIẾT BỊ

THỜI GIAN DỰ KIẾN

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Bắt đầu

Kết thúc

Giờ,
 phút

Ngày

Giờ,
 phút

Ngày

1

Đồng Quỳ

6:30

22/04

11:00

22/04

Thay tủ 0,4kV

2

Yên Điềm

13:30

22/04

18:00

22/04

Thay tủ 0,4kV

3

An Lập 3

6:30

23/04

11:00

23/04

Thay tủ 0,4kV

4

Xuân Hòa 11

13:30

23/04

18:00

23/04

Thay tủ 0,4kV

5

Thanh Xuân

7:30

25/04

9:30

25/04

Thay công tơ định kỳ đầu cực

6

Nhà Nghỉ TW

9:30

25/04

12:00

25/04

Thay công tơ + TI định kỳ đầu cực

7

Sáng Tác Đại Lải

13:30

25/04

15:30

25/04

Thay công tơ định kỳ đầu cực

8

Đức Quang

15:30

25/04

18:00

25/04

Thay công tơ định kỳ đầu cực

9

Bê Tông Nhựa Nóng

7:00

26/04

9:00

26/04

Thay công tơ định kỳ đầu cực

10

Hùng Vương 2

9:00

26/04

11:30

26/04

Thay công tơ định kỳ đầu cực

4. Khách hàng sử dụng điện khu vực huyện Tam Dương:

- Khách hàng sử dụng điện trên đường dây 371 trạm 110kV Hội Hợp và  373 trạm 110kV Lập Thạch mất điện cụ thể như sau:

TT

TÊN ĐƯỜNG DÂY THIẾT BỊ

THỜI GIAN DỰ KIẾN

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Bắt đầu

Kết thúc

Giờ,
 phút

Ngày

Giờ,
 phút

Ngày

1

 Hợp Thịnh 4

8:00

22/04

9:30

22/04

Thay công tơ định kỳ đầu cực

2

 Hợp Thịnh 2

9:10

22/04

10:40

22/04

Thay công tơ định kỳ đầu cực

3

 Tân Thịnh

10:30

22/04

12:30

22/04

Thay công tơ định kỳ đầu cực

4

 Hợp Thịnh 5

13:30

22/04

17:00

22/04

Thay công tơ định kỳ đầu cực

5

 Giếng H5

8:00

23/04

9:30

23/04

Thay công tơ định kỳ đầu cực

6

 Lê Lợi

9:30

23/04

11:00

23/04

Thay công tơ định kỳ đầu cực

7

Chè thế mới

11:00

23/04

12:30

23/04

Thay công tơ định kỳ đầu cực

8

 Chiếu sáng số 1

14:00

23/04

15:30

23/04

Kiểm tra định kỳ thiết bị đo đếm đầu cực.

9

 Chiếu sáng QL 2

15:30

23/04

17:00

23/04

Kiểm tra định kỳ thiết bị đo đếm đầu cực.

10

 Đồng Tĩnh 3

7:30

24/04

9:00

24/04

Thay AB tổng tủ tụ; Vệ sinh 5S TBA.

11

 Bảo Chúc

9:00

24/04

10:30

24/04

Thay AB tổng tủ tụ; Vệ sinh 5S TBA.

12

 Kho vũ khí đạn

10:30

24/04

12:00

24/04

Bổ xung dầu MBA; Vệ sinh 5S TBA.

13

Thanh Vân 11

15:00

24/04

16:30

24/04

Thay hạt hút ẩm MBA; Vệ sinh 5S TBA.

5. Khách hàng sử dụng điện khu vực huyện Vĩnh Tường:

- Khách hàng sử dụng điện trên đường dây 373,475 trạm 110kV Vĩnh Tường và  371,471 trạm 220kV Vĩnh Tường mất điện cụ thể như sau:

TT

TÊN ĐƯỜNG DÂY THIẾT BỊ

THỜI GIAN DỰ KIẾN

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Bắt đầu

Kết thúc

Giờ,
 phút

Ngày

Giờ,
 phút

Ngày

1

 Vũ Di 3

7:30

22/04

9:30

22/04

Thay công tơ định kỳ đầu cực

2

 Tứ Kỳ 1

9:30

22/04

11:30

22/04

Thay công tơ định kỳ đầu cực

3

 Sứ Đồng Hóc cá

13:30

22/04

15:30

22/04

Thay công tơ định kỳ đầu cực

4

 Yên Thịnh

7:30

23/04

9:30

23/04

Thay công tơ định kỳ đầu cực

5

 Tam Phúc 1

15:00

24/04

17:30

24/04

Thay công tơ định kỳ đầu cực

6

Đèn đường 304

7:30

25/03

9:30

25/03

Thay công tơ định kỳ đầu cực

7

Công an Huyện VT

9:30

25/03

11:30

25/03

Thay công tơ định kỳ đầu cực

8

 Xuân Chiểu 1

13:30

25/03

15:30

25/03

Thay công tơ định kỳ đầu cực

9

 Minh Châu 1

7:30

26/04

9:30

26/04

Thay công tơ định kỳ đầu cực

10

 Minh Châu 2

9:30

26/04

11:30

26/04

Thay công tơ định kỳ đầu cực

11

 Minh Châu 3

13:30

26/04

15:30

26/04

Thay công tơ định kỳ đầu cực

12

 Minh Châu 4

15:00

26/04

17:30

26/04

Thay công tơ định kỳ đầu cực

13

 Cao Đại 4

7:30

27/04

9:30

27/04

Thí nghiệm định kỳ TBA

14

 Thượng Trưng 5

9:30

27/04

11:30

27/04

Thí nghiệm định kỳ TBA

6. Khách hàng sử dụng điện khu vực huyện Yên Lạc:

- Khách hàng sử dụng điện trên đường dây 473, 477 trạm 110kV Hội Hợp và  373 trạm 110kV Vĩnh Yên cụ thể như sau:

TT

TÊN ĐƯỜNG DÂY THIẾT BỊ

THỜI GIAN DỰ KIẾN

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Bắt đầu

Kết thúc

Giờ,
 phút

Ngày

Giờ,
 phút

Ngày

1

Phú Cường

7:30

24/04

9:30

24/04

Thay công tơ định kỳ đầu cực

2

Chi Chỉ 

9:30

24/04

11:30

24/04

Thay công tơ định kỳ đầu cực

3

 Đông Lỗ  

13:30

24/04

16:30

24/04

Thay công tơ định kỳ đầu cực

4

Tề Lỗ 1

7:30

25/04

9:30

25/04

Thay công tơ định kỳ đầu cực

5

Tề Lỗ 2

9:30

25/04

11:30

25/04

Thay công tơ định kỳ đầu cực

6

Tề Lỗ 3

13:30

25/04

15:30

25/04

Thay công tơ định kỳ đầu cực

7

Cụm CN Tề Lỗ

15:30

25/04

17:30

25/04

Thay công tơ định kỳ đầu cực

8

Yên Quán

7:30

26/04

9:30

25/04

Thay công tơ định kỳ đầu cực

9

 Bơm B.định

9:30

26/04

11:30

25/04

Thay công tơ định kỳ đầu cực

10

Trung Nguyên
 1

13:30

26/04

15:30

25/04

Thay công tơ định kỳ đầu cực

11

 Trung Nguyên

15:00

26/04

17:30

25/04

Thay công tơ định kỳ đầu cực

12

Đại nội

7:30

27/04

9:30

27/04

Thay công tơ định kỳ đầu cực

13

CungThượng

9:30

27/04

11:30

27/04

Thay công tơ định kỳ đầu cực

14

Cốc Lâm

13:30

27/04

15:30

27/04

Thay công tơ định kỳ đầu cực

15

Tề lỗ 6

15:30

27/04

17:30

27/04

Thay công tơ định kỳ đầu cực

Công ty Điện lực Vĩnh Phúc thông báo tới quý khách hàng sử dụng điện được biết và chủ động nguồn điện dự phòng để đảm bảo ổn định sản xuất, sinh hoạt. Mọi thông tin khi cần hỗ trợ quý khách hàng vui lòng liên hệ tổng đài 19006769. Rất mong nhận được sự thông cảm, chia sẻ của Quý khách hàng sử dụng điện.

Giám đốc C.ty Điện lực Vĩnh Phúc
Thạc sỹ Nguyễn Quốc Hưng

 

Các tin đã đưa ngày: