Kế hoạch tạm ngừng cấp điện từ ngày 25/11-29/11/2020

11/11/2020

Để đáp ứng nhu cầu sử dụng điện phục vụ sản xuất và sinh hoạt của nhân dân trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc, Công ty Điện lực Vĩnh Phúc dự kiến sẽ tạm ngừng cấp điện để phục vụ sửa chữa, bảo dưỡng một số đường dây và trạm biến áp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc thời gian như sau:

1. Khách hàng sử dụng điện khu vực huyện Lập Thạch:

- Cắt đồng thời ĐD sau MC&DCL477-7E25.3/34 và ĐD sau DCLF475-7E25.3/11MV1 472E25.3 dự kiến mất điện từ 06:00÷09:30 ngày 26/11/2020 gồm các TBA: Long Cương TT Lập Thạch, xã Như Thụy, TT Tam Sơn, UB huyện Sông Lô, xã Phương Khoan, xã Đôn Nhân, xã Bạch Lưu, xã Hải Lựu, xã Nhân Đạo, NS Tam Sơn, Bơm Then 1, Bơm Đồng Dầu, C3 Sáng Sơn, Kho Bạc SL, Công An SL, Hải Đường Đỏ, Bơm Then 1, Bơm Đồng Dầu, NS Tam Sơn - huyện Sông Lô.

- Cắt điện đồng thời ĐD sau MC&DCL477-7E25.3/34 và ĐD 472E25.3 dự kiến mất điện từ 15:00÷17:00 ngày 26/11/2020 gồm các TBA: Long Cương TT Lập Thạch, xã Như Thụy, TT Tam Sơn, UB huyện Sông Lô, xã Phương Khoan, xã Đôn Nhân, xã Bạch Lưu, xã Hải Lựu, xã Nhân Đạo, NS Tam Sơn, Bơm Then 1, Bơm Đồng Dầu, C3 Sáng Sơn, Kho Bạc SL, Công An SL, Hải Đường Đỏ, Bơm Then 1, Bơm Đồng Dầu, NS Tam Sơn - huyện Sông Lô.

- Cắt AB400V lộ A TBA Tam Sơn 3 dự kiến mất điện từ 08:00÷12:00 ngày 27/11/2020 gồm các KH khu Chợ Then-TT Tam Sơn.

- Cắt  ĐD sau MC&DCL471-7E25.3/91 dự kiến mất điện từ 06:00÷09:30 ngày 27/11/2020 gồm các TBA: Đình Chu 4, 5,Đình Chu 1, THPT Trần Nguyên Hãn, FWKK VIỆT NAM,Đình Chu 3, Nước Sạch Sơn Đông, Trung Kiên (PA), Bơm Thu nước thô, Nước thô Sơn Đông, Cooling PAD, Xã Sơn Đông, Triệu Đề.

- Cắt TBA Cao Phong 9 dự kiến mất điện từ 08:00÷11:30 ngày 27/11/2020 gồm các KH tại Thôn Chợ Cầu xã Cao Phong, Sông Lô.

2. Khách hàng sử dụng điện khu vực huyện Vĩnh Tường:

- Cắt điện ĐD sau MC&DCL473-7E25.5/1 Ngũ Kiên dự kiến mất điện từ 13:00÷18:30 ngày 26/11/2020 gồm các TBA: Bơm Vĩnh Sơn, Vĩnh Sơn 1, 6, 7, Yên Nhiên.

3. Khách hàng sử dụng điện khu vực TP Phúc Yên:

TT

TÊN ĐƯỜNG DÂY, TBA

THỜI GIAN DỰ KIẾN

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Thời gian
 bắt đầu

Thời gian
 kết thúc

Ngày

1

TBA Làng Mới

07:00

09:30

25/11

Thực hiện chỉnh trang 5S TBA , kết hợp VSCN và xử lý tiếp xúc đầu cực

2

TBA Phúc Thắng 11

09:30

11:00

25/11

Thực hiện chỉnh trang 5S TBA , kết hợp VSCN và xử lý tiếp xúc đầu cực

3

TBA Xuân Mai 2

11:00

12:30

25/11

Thực hiện chỉnh trang 5S TBA , kết hợp VSCN và xử lý tiếp xúc đầu cực

4

TBA Cầu Xây

13:30

15:00

25/11

Thực hiện chỉnh trang 5S TBA , kết hợp VSCN và xử lý tiếp xúc đầu cực

5

TBA Phúc Thắng 9

07:00

09:30

25/11

Thực hiện chỉnh trang 5S TBA , kết hợp VSCN và xử lý tiếp xúc đầu cực

6

TBA Phúc Thắng 10

09:30

12:00

25/11

Thực hiện chỉnh trang 5S TBA , kết hợp VSCN và xử lý tiếp xúc đầu cực

7

TBA Công An

15:00

17:00

25/11

Thực hiện chỉnh trang 5S TBA , kết hợp VSCN và xử lý tiếp xúc đầu cực

4. Khách hàng sử dụng điện khu vực TP Vĩnh Yên

- Cắt điện Cắt LBS 478-7E25.6/2 thời gian dự kiến từ 07:30÷11:00 ngày 25/11/2020 gồm các TBA: Trại Tạm Giam; TBA Đầm Mé.

- Cắt ĐD sau DCLF482-7E4.3/22 thời gian dự kiến từ 07:30÷11:30 ngày 27/11/2020 gồm các TBA: TBA Vị Thanh 1,2,3,4,5,6,7; Cty CP Cấp thoát nước số 1 VP.

- Cắt điện ĐD 484E4.3 thời gian dự kiến từ 13:30÷17:00 ngày 27/11/2020 gồm các TBA: Ban QL Môi trường tỉnh; TBA Chán Voi; TBA Cty CP SH Hoàng Gia; TBA BQL Đầu tư & XD TPVY; TBA Lý Bôn 3.

- Cắt ĐD sau DCLF371-7E4.3/24B thời gian dự kiến từ 07:00÷11:30 ngày 28/11/2020 gồm các TBA: Cty Mobifone; Vinh Thịnh 1; BV Sản Nhi; Vinh Thịnh 5; Bơm chuyển bậc T1; Nhà Thi Đấu VP; Công Viên Quảng trường; Nhà hát tỉnh; Cty Thép Việt Đức; Ngân Hàng Ngoại Thương; Công An tỉnh T1, T2; Sở TT&TT; B45 Tổng cục Bộ CA; KS Bảo Quân T1,T2; Bơm tăng áp KQ; Bảo Sơn 2; T7DC2; T1DC2; Trường QSQK2; T6DC1.

- Cắt DCLF371-7E4.3/1 thời gian dự kiến từ 13:00÷17:00 ngày 28/11/2020 gồm các TBA: Gốc Vừng 4; Gia Viễn; Định Trung 5; Gốc Vừng 2; Xóm Gẩy; Xóm Gẩy 2.

- Cắt ĐD sau MC&DCLF371-7E4.3/3 thời gian dự kiến từ 13:00÷17:00 ngày 28/11/2020 gồm các TBA: Xóm Bầu; Cty CP Diệp Linh; Xóm Bầu 3; Trường Chuyên VP T1,T1; ĐH Dầu khí; CK14; Cty Thạch Anh; Tăng Thiết Giáp; Ql Cao tốc HN-LC; TT Rau Quả; CS QL2B.

- Cắt ĐD sau DCLF486-7E4.3/3 thời gian dự kiến từ 07:00÷11:30 ngày 29/11/2020 gồm các TBA: Đôn Hậu; Mậu Thông 2; Mậu Thông; Khai Quang 9; Cty Dược T1,T2; Khai Quang 7; Khai Quang 11; Khai Quang 13; HTX Tuổi Trẻ; TH Vệ tinh T1,T2; Chiếu sáng SSĐS; Sông hồng TĐ T1,2,3,4; Kho KT 887.

- Cắt ĐD sau DCLF471-7E25.9/13 thời gian dự kiến từ 07:00÷11:00 ngày 29/11/2020 gồm các TBA: Cty Đại Việt; Cty Hoàn Mỹ; TBA Khai Quang 10; Hán Lữ.

Cắt đồng thời ĐD sau DCLF472-7E4.3/28 và Đ D sau MC&DCL475-7E25.9/11 thời gian dự kiến từ 07:30÷14:00 ngày 29/11/2020 gồm các TBA: Khai Quang 3 KFW; Cty Korea T2; Cty MTĐT VY; Cơ khí CXVN1 T1,T6; Ban QL Real T1,T2; TBA Khai Quang 12; KQ6; TBA Minh Quyết; Khai Quang 5.

TT

TÊN ĐƯỜNG DÂY, TBA

THỜI GIAN DỰ KIẾN

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Thời gian
 bắt đầu

Thời gian
 kết thúc

Ngày

1

TBA Đông Đạo 6

07:30

08:50

25/11

Thực hiện chỉnh trang 5S, lắp bổ xung chụp Silicon vào CSV, cực cao thế, hạ thế MBA

2

TBA Đông Đạo 4

08:30

09:50

25/11

Thực hiện chỉnh trang 5S, lắp bổ xung chụp Silicon vào CSV, cực cao thế, hạ thế MBA

3

TBA Hội Hợp 1

09:30

10:40

25/11

Thực hiện chỉnh trang 5S, lắp bổ xung chụp Silicon vào CSV, cực cao thế, hạ thế MBA

4

TBA Xóm Hốp

10:10

11:30

25/11

Thực hiện chỉnh trang 5S, lắp bổ xung chụp Silicon vào CSV, cực cao thế, hạ thế MBA

5

TBA Hội Hợp 6

11:10

12:20

25/11

Thực hiện chỉnh trang 5S, lắp bổ xung chụp Silicon vào CSV, cực cao thế, hạ thế MBA

6

TBA Tân Tiến

13:00

14:10

25/11

Thực hiện chỉnh trang 5S, lắp bổ xung chụp Silicon vào CSV, cực cao thế, hạ thế MBA

7

TBA Chi Nhánh Điện

13:50

15:00

25/11

Thực hiện chỉnh trang 5S, lắp bổ xung chụp Silicon vào CSV, cực cao thế, hạ thế MBA.

8

TBA Ngô Quyền 2

14:40

16:00

25/11

Thực hiện chỉnh trang 5S, lắp bổ xung chụp Silicon vào CSV, cực cao thế, hạ thế MBA

9

TBA T2DC1

07:30

08:50

28/11

Thực hiện chỉnh trang 5S, lắp bổ xung chụp Silicon vào CSV, cực cao thế, hạ thế MBA

10

TBA Bảo Sơn 1

08:30

09:30

28/11

Thực hiện chỉnh trang 5S, lắp bổ xung chụp Silicon vào CSV, cực cao thế, hạ thế MBA

11

TBA Bảo Sơn

09:00

10:30

28/11

Thực hiện chỉnh trang 5S, lắp bổ xung chụp Silicon vào CSV, cực cao thế, hạ thế MBA

12

TBA Vinh Thịnh 1

07:30

08:40

28/11

Thực hiện chỉnh trang 5S, lắp bổ xung chụp Silicon vào CSV, cực cao thế, hạ thế MBA

13

TBA Đồi 41

08:10

09:30

28/11

Thực hiện chỉnh trang 5S, lắp bổ xung chụp Silicon vào CSV, cực cao thế, hạ thế MBA

14

TBA T4DC1

09:00

10:10

28/11

Thực hiện chỉnh trang 5S, lắp bổ xung chụp Silicon vào CSV, cực cao thế, hạ thế MBA

15

TBA T1DC1

09:40

11:00

28/11

Thực hiện chỉnh trang 5S, lắp bổ xung chụp Silicon vào CSV, cực cao thế, hạ thế MBA

16

TBA Gốc Vừng 4

13:30

15:30

28/11

Thực hiện xử lý rỉ dầu, bổ xung dầu MBA

5. Khách hàng sử dụng điện khu vực huyện Yên Lạc:

- Cắt điện Cắt điện ĐD sau DCLF472-7E25.10/79 dự kiến mất điện từ 7h30÷11h00 ngày 26/11/2020 gồm các TBA Viễn thông Yên lạc ,TT Thương mại Yên lạc, TT Yên lạc 3, Chi cục thuế Yên lạc ,Vĩnh Tiên 3- TT Yên Lạc, Xuân Chiếm 2, Xuân Chiếm, Trung Nguyên 1,2,3,4, CS Tr.Nguyên, Cấp 3 Đồng đậu xã Trung nguyên.

- Cắt điện TBA Tân Nguyên xã Trung Nguyên dự kiến mất điện từ 08:00÷10h00 ngày 29/11 để thực hiện thay công tơ đầu cực định kỳ.

Công ty Điện lực Vĩnh Phúc thông báo tới quý khách hàng sử dụng điện được biết và chủ động nguồn điện dự phòng để đảm bảo ổn định sản xuất, sinh hoạt. Mọi thông tin khi cần hỗ trợ quý khách hàng vui lòng liên hệ tổng đài 19006769. Rất mong nhận được sự thông cảm, chia sẻ của Quý khách hàng sử dụng điện./.

Giám đốc C.ty Điện lực Vĩnh Phúc
Thạc sỹ Nguyễn Quốc Hưng

Các tin đã đưa ngày: