VĨNH PHÚC TRONG THỜI ĐẠI DỰNG NƯỚC (HÙNG VƯƠNG - AN DƯƠNG VƯƠNG)

07/09/2011

 VĨNH PHÚC TRONG THỜI ĐẠI DỰNG NƯỚC (HÙNG VƯƠNG - AN DƯƠNG VƯƠNG)

Trên đất Vĩnh Phúc còn lưu giữ nhiều câu chuyện huyền tích về các vua Hùng và di tích đền miếu có liên quan đến thời đại các vua Hùng. Người dân nơi đây cũng luôn tự nhận mình là cháu con vùng đất Tổ. Quan trọng hơn cả là trong lòng đất Vĩnh Phúc còn ẩn dấu nhiều di tích di vật từ thời đại các vua Hùng để lại.

Các nhà khảo cổ và sử học đều thống nhất xem văn hoá Đông Sơn là văn hoá vật chất thời các vua Hùng dựng nước.

Các tin đã đưa ngày: