Danh tướng - Ngô Miễn (1372- 1407)

24/08/2011

Danh tướng - Ngô Miễn (1372- 1407)

 

Người làng Xuân Hi, tục danh là làng He, sau đổi ra là Xuân Mai, nay là thôn Xuân Phương, phường Phúc Thắng, thị xã Phúc Yên.

 

Năm 27 tuổi, đỗ Thái học sinh, khoa Quý Dậu, niên hiệu Quang Thái, đời vua Trần Thuận Tông (1393), giữ các chức quan "Nội nhân" coi quân Thiên Cương Hoàng gia, Hành khiển Thượng thư lệnh Hữu Tham tri chính sự, kiêm coi các lăng tẩm vua Trần ở phủ Thiên Trường.

 

Trong thời kì ở Thiên Trường, ông nghiên cứu kĩ tình hình đất đai và xã hội miền này. Nhận thấy đất đai nơi đây còn hoang vu và trù phú, nên ông đã tổ chức và thực hiện được một cuộc di dân. Kết quả là ông đã đưa được một số người thuộc 10 dòng họ ở Xuân Hi là Ngô, Đỗ, Trần, Hoàng, Nguyễn, Phạm, Vũ, Đinh, Đào và Tạ xuống vùng đất bãi bồi ở phủ Thiên Trường khai phá, lập ấp, xây dựng quê hương mới, đặt tên ấp là Nhật Hi nghĩa là đất mặt trời lên, khi hòa ấm. Khi quân Minh xâm lược, dưới sụ chỉ huy của đại tướng quân Hồ Hán Thương, ông đã có công lớn tổ chức nhân dân chống lại quân xâm lược.

 

Ngày 11 tháng Năm năm Đinh Hợi (1407), cuộc kháng chiến của nhà Hồ thất bại. Hồ Quý Ly bị bắt, một số quan lại bị bắt, một số quan lại đã đầu hàng giặc Minh. Duy chỉ có Hành khiển Hữu Tham tri chính sự Ngô Miễn cùng viên tướng là Kiều Hiểu tự vẫn tại cửa biền Kì La năm mới 36 tuổi.

 

Các tin đã đưa ngày: