4/5 lĩnh vực sản xuất chủ yếu của các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp tăng mức đóng góp cho ngân sách

18/01/2021

Từ việc tuân thủ nghiêm các quy định của Chính phủ, của tỉnh trong phòng chống dịch bệnh Covid-19 và việc linh động, kịp thời thay đổi các phương thức sản xuất kinh doanh, năm 2020, hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp tiếp tục ổn định và phát triển, đóng góp quan trọng cho tăng trưởng kinh tế, giải quyết việc làm cho gần 93 nghìn lao động.

Theo thống kê của Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh, hiện nay, các khu công nghiệp có 318 dự án đầu tư đang hoạt động, chiếm 84,1% tổng số dự án đầu tư, trong đó có 235 dự án FDI, 38 dự án DDI. Năm 2020, các doanh nghiệp FDI đạt doanh thu trên 6.042 triệu USD, tăng 7% so với năm 2019 và đạt 137% kế hoạch năm. Giá trị kim ngạch xuất khẩu đạt trên 4.635 triệu USD, tăng 10% so với năm 2019 và tăng 36% so với kế hoạch năm. Các doanh nghiệp FDI nộp ngân sách nhà nước gần 2.880 tỷ đồng, tăng 18% so với kế hoạch.

Đối với các doanh nghiệp DDI, dù doanh thu, giá trị xuất khẩu không đạt mục tiêu đề ra và đều thấp hơn so với năm 2019 nhưng các doanh nghiệp vẫn thực hiện tốt nghĩa vụ nộp thuế, ổn định việc làm, thu nhập cho hàng nghìn lao động và đóng góp cho ngân sách nhà nước trên 243,3 tỷ đồng.

Trong số 5 lĩnh vực sản xuất công nghiệp chủ yếu, lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ điện, điện tử, gia công linh kiện điện tử có doanh thu cao nhất, với trên 4.589 triệu USD, tăng 11% năm 2019, giá trị xuất khẩu đạt trên 4.105 triệu USD, tăng 10% và đây cũng là lĩnh vực có đóng góp cao nhất cho ngân sách nhà nước với xấp xỉ 1.100 tỷ đồng. Tiếp đến là công nghiệp sản xuất và lắp ráp ô tô, xe máy đạt 308 triệu USD, giá trị xuất khẩu đạt 192 triệu USD, nộp ngân sách nhà nước gần 421 tỷ đồng. Lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ ô tô, xe máy đạt doanh thu 307 triệu USD, giá trị xuất khẩu đạt gần 95 triệu USD, nộp ngân sách nhà nước trên 811 tỷ đồng.

Đối với lĩnh vực dệt may, nhờ biết cách chuyển hướng tìm kiếm nguồn nguyên, nhiên liệu sản xuất, thị trường tiêu thụ mới, năm 2020 đã duy trì mức tăng trưởng dương ở cả 3 khía cạnh là doanh thu, giá trị xuất khẩu và nộp ngân sách nhà nước. Cụ thể, tổng doanh thu lĩnh vực này 163,44 triệu USD, tăng 7%, giá trị xuất khẩu đạt 152,3 triệu USD, tăng 40% và nộp ngân sách nhà nước đạt 80,1 tỷ đồng, tăng 3% so với năm 2019.

Nỗ lực cải thiện môi trường đầu tư để hoàn thành mục tiêu thu hút 400 triệu USD vốn FDI và 5.500 tỷ đồng vốn DDI ngay trong năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, Vĩnh Phúc sẽ triển khai thực hiện nhiều giải pháp cụ thể như hoàn thiện cơ chế, chính sách, đẩy nhanh tiến độ bồi thường, giải phóng mặt bằng, tổ chức các hoạt động xúc tiến đầu tư, chăm sóc, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc cho nhà đầu tư. Vượt khó, ổn định sản xuất, dự kiến năm 2021, các doanh nghiệp trong khu công nghiệp sẽ hoàn thành và vượt các chỉ tiêu về doanh thu, xuất khẩu, đóng góp cho ngân sách nhà nước và tạo việc làm mới cho khoảng 5.000 – 6.000 lao động.

Thanh Nga

Các tin đã đưa ngày: