Infographic: Tình hình kinh tế - xã hội tháng 2/2021

03/03/2021

Mặc dù trong tháng có kỳ nghỉ Tết kéo dài và dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, tình hình kinh tế-xã hội tháng 2 tiếp tục có bước chuyển biến tích cực.

Nguồn:chinhphu.vn

Các tin đã đưa ngày: