6 tháng đầu năm, doanh số cho vay của ngành Ngân hàng ước đạt 56.890 tỷ đồng

14/06/2018

Với hàng loạt các giải pháp tập trung cho vay theo các ngành, lĩnh vực, chương trình trọng điểm gắn với làm tốt công tác huy động vốn, kiểm soát chặt tín dụng, từ đầu năm đến nay, các ngân hàng, tổ chức tín dụng trên địa bàn đã đáp ứng tốt nhu cầu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.

 

Theo đánh giá của Ngân hàng Nhà nước tỉnh, 6 tháng đầu năm 2018, các ngân hàng, tổ chức tín dụng đã chủ động cân đối nguồn vốn cho vay, mặt bằng lãi suất ổn định tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng tiếp cận vốn ngân hàng. Ước 6 tháng qua, tổng dư nợ cho vay của các tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh đạt 56.890 tỷ đồng, tăng 7,6% so cuối năm 2017. Trong đó, cho vay các hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ và đầu tư phát triển chiếm tỷ lệ 86,8% tổng dư nợ. Riêng dư nợ tín dụng trung, dài hạn tăng 10,57% là tín hiệu vui cho thấy doanh nghiệp, người dân đã tăng cường vay vốn đầu tư vào máy móc, thiết bị để mở rộng quy mô sản xuất, kinh doanh.
Để đảm bảo mục tiêu tăng trưởng tín dụng, hỗ trợ phát triển kinh tế địa phương, đặc biệt là việc thực hiện các nghị quyết của Chính phủ về cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp, thời gian tới, Ngân hàng Nhà nước tỉnh chỉ đạo các ngân hàng, tổ chức tín dụng trên địa bàn tiếp tục thực hiện kế hoạch hoạt động đảm bảo sức hấp thụ vốn của nền kinh tế; tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng tiếp cận nguồn vốn ngân hàng, đặc biệt ưu tiên vốn vay ưu đãi cho các lĩnh vực nông nghiệp nông thôn, sản xuất hàng xuất khẩu, công nghiệp hỗ trợ, công nghệ cao, doanh nghiệp nhỏ và vừa, khởi sự doanh nghiệp. Đồng thời, kiểm soát chặt tín dụng đối với các lĩnh vực phi sản xuất, lĩnh vực có rủi ro cao như bất động sản, chứng khoán. Phấn đấu hoàn thành mục tiêu kế hoạch năm 2018 là huy động vốn tăng 20- 22%; dư nợ tăng 18- 20% so với năm 2017; tỷ lệ nợ xấu được giữ ở mức dưới 2% tổng dư nợ.

Anh Tuệ

Các tin đã đưa ngày: