Tổng kết phong trào thi đua đổi mới, phát triển hợp tác xã nông nghiệp và 3 năm thực hiện Quyết định số 461 của Thủ tướng Chính phủ

27/11/2020

Sáng 27/11, Ban chỉ đạo Phong trào thi đua đổi mới, phát triển hợp tác xã nông nghiệp tổ chức tổng kết phong trào thi đua đổi mới, phát triển hợp tác xã nông nghiệp theo Luật Hợp tác xã năm 2012 và 3 năm thực hiện Quyết định số 461 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển 15.000 hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã nông nghiệp hoạt động có hiệu quả đến năm 2020. Đồng chí Nguyễn Văn Khước, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tới dự.


Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Khước trao Bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc
trong phong trào thi đua đổi mới, phát triển hợp tác xã nông nghiệp theo Luật Hợp tác xã năm 2012

Toàn tỉnh hiện có 239 hợp tác xã đang hoạt động, trong đó có 53 hợp tác xã thành lập mới, 83 hợp tác xã đã chuyển đổi. Tổng số vốn hoạt động, giá trị tài sản của các hợp tác xã ước thực hiện trên 308,4 tỷ đồng, tăng 272% so với cuối năm 2017; doanh thu bình quân ước thực hiện 980 triệu đồng/hợp tác xã/năm; lãi bình quân của 1 hợp tác xã đạt 100 triệu đồng/năm. Đến nay, các hợp tác xã nông nghiệp đã từng bước hoạt động hiệu quả và thực hiện theo Luật Hợp tác xã năm 2012, với 24 hợp tác xã nông nghiệp thực hiện ứng dụng một hoặc một số hạng mục công nghệ cao trong sản xuất; 16 mô hình chuỗi sản xuất, cung ứng thực phẩm nông, lâm, thủy sản an toàn theo một chu trình khép kín từ sản xuất, sơ chế, chế biến đến tiêu thụ sản phẩm do doanh nghiệp sản xuất nông nghiệp thực hiện. Đặc biệt, từ năm 2018 đến nay, Qũy hỗ trợ phát triển hợp tác xã đã cho 34 hợp tác xã nông nghiệp vay với số vốn 19,32 tỷ đồng.

Ghi nhận và biểu dương kết quả của phong trào thi đua đổi mới, phát triển hợp tác xã nông nghiệp trong những năm qua, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Khước đề nghị thời gian tới, các cấp, ngành cần tập trung phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã với nhiều hình thức liên kết, hợp tác đa dạng mà nòng cốt là hợp tác xã; khuyến khích các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn; tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng, chính quyền các cấp nhằm nâng cao vai trò quản lý nhà nước trong đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể, hợp tác xã. Đồng thời, đẩy mạnh ứng dụng các thành tựu khoa học, công nghệ tiên tiến vào sản xuất; đổi mới tổ chức quản lý theo hướng chuyển mạnh hoạt động sang hạch toán kinh doanh với 2 mục tiêu đem lại lợi ích cho thành viên, thúc đẩy kinh tế hộ phát triển và không ngừng tích lũy cho kinh tế tập thể.

Tại hội nghị, 4 tập thể, 5 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua đổi mới, phát triển hợp tác xã nông nghiệp theo Luật Hợp tác xã năm 2012 được tặng bằng khen của UBND tỉnh.

Lê Duyên

 

Các tin đã đưa ngày: