Những chuyển biến tích cực sau 20 năm thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” ở Tam Dương

27/11/2020

Có thể nói, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” như một làn gió mới làm đổi thay vào đời sống văn hóa tinh thần của người dân Tam Dương. Nhiều nội dung của phong trào có tác động mạnh mẽ đến đời sống người dân, khơi dậy ý chí tự lực, tự cường, tự hào dân tộc.

Triển khai phong trào, các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị đã thực hiện tốt tiêu chí xây dựng các danh hiệu văn hóa, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tạo mọi điều kiện thuận lợi để các tổ chức, cá nhân đến giao dịch, làm việc. Các trường học thường xuyên tổ chức các hoạt động ngoại khóa, bồi dưỡng kiến thức kỹ năng sống cho học sinh, qua đó góp phần tích cực vào việc xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh.

Các thiết chế văn hóa thể thao được quan tâm, đầu tư; chất lượng các hoạt động văn hóa, thể thao cơ sở ngày càng đia vào chiều sâu, lan tỏa trong mọi tầng lớp nhân dân. Đến nay, toàn huyện có 145 nhà văn hóa thôn/130 thôn, tổ dân phố. Hầu hết các nhà văn hóa thôn được xây dựng mới với diện tích trung bình từ 80m2 đến 120m2. Toàn huyện cũng đã hoàn thành 3 làng văn hóa trọng điểm là làng Vân Hội, xã Vân Hội, làng Phù Liễn, xã Đồng Tĩnh và làng Long Trì, thị trấn Hợp Hòa.

Hoạt động thể dục thể thao có bước chuyển biến tích cực. Sau 20 năm xây dựng phong trào, toàn huyện có 29 sân bóng đá mini với diện tích từ 1.000-5.000m2; có 11 sân vận động từ 8.000-trên 10.000m2; trên 200 sân bóng chuyền và cầu lông. Hiện 12/13 xã, thị trấn có trung tâm văn hóa thể thao được đầu tư cơ sở vật chất khang trang, thu hút các tầng lớp nhân dân tham gia luyện tập và thi đấu giao lưu. Toàn huyện có 133 câu lạc bộ văn hóa văn nghệ; 126 câu lạc bộ thể dục thể thao hoạt động thường xuyên, thu hút trên 60% người dân tham gia sinh hoạt và luyện tập.

Công tác bảo vệ và phát huy các giá trị của di sản văn hóa được quan tâm, thực hiện tốt. Toàn huyện có 90 di tích, gồm: 45 đình chùa; 4 đền; 47 chùa; 12 lăng miếu. Trong đó có 55 di tích đã được xếp hạng.  Từ năm 2016 đến năm 2020 đã có 22 di tích được sửa chữa, tôn tạo với tổng kinh phí trên 48 tỷ đồng bằng nguồn xã hội hóa. Lễ hội Đúc Bụt đền thờ Đức Bà thôn Phù Liễn - xã Đồng Tĩnh, lễ hội chạy cày thôn Đan Trì - xã Hoàng Đan được phục dựng thành công và tiếp tục chỉnh lý kịch bản theo hướng xóa bỏ những hủ tục tiềm ẩn nguy cơ bạo lực, mất an ninh trật tự, phù hợp với đời sống văn hóa, văn minh hiện đại.  

Công tác xây dựng gia đình văn hóa được đẩy mạnh. Năm 2000, năm đầu tiên triển khai thực hiện phong trào“Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, tỷ lệ hộ gia đình văn hóa chỉ đạt 62%. Sau 10 năm, tỷ lệ này tăng lên 83%, năm 2020 là 88%. Luật Bình đẳng giới, Luật Hôn nhân và gia đình, Luật Phòng chống bạo lực gia đình được tuyên truyền sâu rộng. Các biện pháp phòng, chống bạo lực gia đình được tích cực triển khai như việc thành lập các câu lạc bộ gia đình phát triển bền vững, câu lạc bộ gia đình hạnh phúc, nhóm phòng, chống bạo lực gia đình, địa chỉ tin cậy. Đến nay, trên địa bàn huyện có hàng trăm câu lạc bộ gia đình hạnh phúc, nhóm phòng chống bạo lực gia đình, tổ hòa giải. Trong 20 năm qua đã có hàng trăm lượt gia đình văn hóa tiêu biểu được các cấp, các ngành biểu dương.

Phong trào xây dựng làng, thôn, tổ dân phố văn hóa; thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị được triển khai thực hiện và đã đạt được những kết quả tích cực, làm chuyển biến bộ mặt làng thôn, đô thị trên địa bàn huyện. Năm 2000 mới chỉ có 20/145 thôn, làng, tổ dân phố đạt chuẩn văn hóa, đến năm 2020 có 113/130 thôn, tổ dân phố văn hóa (bằng 86%).

Phong trào rèn luyện sức khỏe đã trở thành nhu cầu thiết yếu và càng thu hút sự quan tâm của nhiều người. Đến năm 2020, số người tập luyện thể dục thể thao thường xuyên trong huyện đã đạt 35%, gia đình thể thao đạt 30%.

Lê Hường

Các tin đã đưa ngày: