Giao ban công tác báo chí tháng 10

05/10/2017

Sáng 5/10, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức giao ban công tác báo chí tháng 10/2017. Đồng chí Ngô Khánh Lân, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng ban thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

Trong tháng 9/2017, các cơ quan báo chí của tỉnh đã bám sát định hướng tuyên truyền, hoạt động đúng tôn chỉ, mục đích. Nổi bật là thông tin, tuyên truyền hoạt động của các đồng chí lãnh đạo tỉnh; sự lãnh, chỉ đạo, điều hành của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; kết quả thực hiện Đề án 01 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2016 – 2021; kết quả thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và việc học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; kết quả thực hiện Chỉ thị 11-CT/TU về tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, tổ chức các ngày kỷ niệm, không uống rượu, bia trong ngày làm việc và không hút thuốc lá nơi công sở; kết quả và khó khăn trong phát triển kinh tế - xã hội những tháng đầu năm 2017. Tập trung tuyên truyền, nêu bật ý nghĩa ngày kỷ niệm 72 năm Quốc khánh 2/9; 100 năm ngày sinh cố Bí thư Tỉnh ủy Kim Ngọc; 55 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Lào và 40 năm ký Hiệp ước hữu nghị hợp tác Việt Nam – Lào. Đồng thời, có nhiều bài viết phản ánh các vấn đề dư luận xã hội quan tâm như: việc xây mới chợ Giang, thị trấn Thổ Tang, huyện Vĩnh Tường; tình trạng lấn chiếm vỉa hè, hành lang an toàn giao thông; tăng giá viện phí…Qua đó, góp phần giúp cấp ủy, chính quyền  địa phương vào cuộc xử lý, giải quyết, tháo gỡ khó khăn tạo sự đồng thuận trong xã hội.

Trong tháng 10/2017, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị các cơ quan báo chí tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, trong đó, phản ánh, thông tin kịp thời diễn biến, nội dung, kết quả Hội nghị Ban chấp hành T.Ư Đảng lần thứ 6, khóa XII và kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV. Tăng cường tuyên truyền biểu dương các điển hình tiên tiến trong các lĩnh vực đời sống xã hội. Tuyên truyền đậm nét việc triển khai thực hiện Đề án 01, Đề án 02  và Đề án 04 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Tiếp tục tuyên truyền những nhiệm vụ và giải pháp trong Chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết T.W5; các ngày lễ, kỉ niệm trong năm, đặc biệt là 100 năm ngày sinh cố Bí thư Tỉnh ủy Kim Ngọc, 87 năm ngày phụ nữ Việt Nam. Tập trung tuyên truyền các chủ trương, định hướng, mục tiêu nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội những tháng cuối năm, đảm bảo an ninh quốc phòng năm 2017 của tỉnh; triển khai thực hiện một số nội dung kết luận của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tại các hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Tăng cường tuyên truyền sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; nâng cao trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân, cộng đồng trong việc bảo đảm an toàn, vệ sinh thực phẩm; các biện pháp cấp bách phòng chống thiên tai, dịch bệnh trong mùa mưa bão nhất là dịch sốt xuất huyết, đồng thời, tuyên truyền các nhiệm vụ trọng tâm, dự án trọng điểm nhằm tạo sự đồng thuận của các cấp, các ngành và các tầng lớp nhân dân.

Lê Duyên

Các tin đã đưa ngày: