Đại hội đại biểu Hội Nông dân huyện Vĩnh Tường lần thứ X

16/05/2018

Trong 2 ngày 15, 16/5, Hội Nông dân huyện Vĩnh Tường tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ X, nhiệm kỳ 2018-2023.

Hội Nông dân huyện Vĩnh Tường hiện có hơn 26.000 hội viên. Nhiệm kỳ qua, với việc chủ động đổi mới, đa dạng hình thức tập hợp, hướng mạnh các hoạt động về cơ sở, hoạt động công tác Hội và phong trào nông dân ở Vĩnh Tường có bước phát triển mới, đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội địa phương.  

Hội đã tổ chức 1.574 buổi tuyên truyền giáo dục chính trị, tư tưởng thu hút hơn 221.000 lượt hội viên; tổ chức 1.591 lớp tập huấn về chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật trong trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản cho 79.258 lượt hội viên, 76 hội thảo về nông nghiệp. Đồng thời, xây dựng 35 điểm trình diễn các giống cây trồng, vật nuôi có năng suất cao, chất lượng tốt và tổ chức 34 cuộc tham quan, học tập kinh nghiệm các mô hình sản xuất kinh doanh, kinh tế trang trại trong và ngoài tỉnh cho các hộ nông dân. Nông dân Vĩnh Tường đã xây dựng được những mô hình sản xuất hàng hóa tập trung như: Vùng lúa chất lượng cao xã Thượng Trưng; vùng bí đỏ Yên lập; vùng sản xuất cà chua ghép xã Đại Đồng…Nhiều xã, thị trấn đã quy hoạch đồng ruộng xong phục vụ công tác dồn thửa đổi ruộng để hình thành vùng sản xuất chuyên canh hàng hóa như: Ngũ Kiên, Cao Đại, Vũ Di, Tuân Chính, Việt Xuân, Đại Đồng…Phương thức chăn nuôi thâm canh, công nghiệp, quy mô trang trại tăng nhanh. Các ngành nghề truyền thống tiếp tục được duy trì và phát triển, chất lượng sản phẩm được nâng cao ở các xã: An Tường, Lý Nhân, Vĩnh Sơn, Việt Xuân, Lũng Hòa…

Thực hiện các phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi và chung sức xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2012-2018, cán bộ, hội viên nông dân trong toàn huyện đã đóng góp được 33 triệu đồng, hiến 191.113m2 đất và 23.766 ngày công lao động; góp sức xây dựng 296 nhà đại đoàn kết, nhà tình nghĩa, đảm nhận 21 đoạn đường nông dân tự quản, tổ chức 6.125 buổi ra quân vệ sinh môi trường.

Tại Đại hội, các đại biểu đã thảo luận, thống nhất 11 mục tiêu cơ bản của nhiệm kỳ 2018-2023 gồm: Phấn đấu 100% tổ chức cơ sở hội làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục chính trị, tư tưởng; hằng năm kết nạp từ 400 – 500 hội viên mới; 95% số cơ sở hội đạt vững mạnh; mỗi năm mở ít nhất 220 – 250 lớp tập huấn kiến thức khoa học kỹ thuật cho cán bộ, hội viên; có từ 15% trở lên số hộ sản xuất kinh doanh giỏi 4 cấp...

Đại hội đã bầu Ban chấp hành khóa mới gồm 27 thành viên. Ông Nguyễn Văn Quỳnh tái đắc cử chức Chủ tịch Hội Nông dân huyện khóa X.  

Tuyết Nhung

Các tin đã đưa ngày: