BTV Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh tổ chức điểm sinh hoạt cấp ủy cơ sở tại Đảng ủy Sở TT&TT

13/06/2018

Chiều 13/6, Ban thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh tổ chức điểm sinh hoạt cấp ủy cơ sở tại Đảng ủy Sở Thông tin và Truyền thông. Dự buổi sinh hoạt có đồng chí Hà Quang Tiến, Ủy viên BTV, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy; Nguyễn Thanh Tùng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh; các đồng chí Bí thư Đảng bộ cơ sở trực thuộc Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh. Đồng chí Trần Gia Long, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì buổi sinh hoạt.

Tại buổi sinh hoạt, thông tin nhanh tới các đại biểu một số nét chính về tình hình thời sự trong nước, đồng chí Trần Gia Long khẳng định, với chức năng quản lý Nhà nước về lĩnh vực Thông tin và Truyền thông trên địa bàn tỉnh, Sở đã chỉ đạo các cơ quan báo chí của tỉnh kịp thời có những tin, bài viết phản ánh ban đầu để định hướng, trấn an dư luận.

Theo báo cáo của Đảng ủy Sở Thông tin và Truyền thông, trong tháng 5/2018, Sở tiếp nhận 605 văn bản đến, ban hành 169 văn bản đi. Trong đó, nổi bật là đã tham mưu UBND tỉnh điều chỉnh, bổ sung Đề án tổng thể xây dựng thành phố thông minh tỉnh Vĩnh Phúc và triển khai một số dự án thành phần; ban hành Bộ tiêu chí và phương pháp đánh giá mức độ ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền điện tử trong hoạt động của các cơ quan trên địa bàn tỉnh; hoàn thiện dự thảo, trình UBND tỉnh ban hành quy định về sử dụng chung cột cáp treo viễn thông và chỉnh trang làm gọn cáp viễn thông trên địa bàn. Các nhiệm vụ, kế hoạch liên quan đến công tác chính trị tư tưởng, công tác tổ chức, kiểm tra giám sát, dân vận, lãnh đạo các đoàn thể quần chúng được đề ra trong tháng đã cơ bản hoàn thành đúng tiến độ.

Đối với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Đảng ủy Sở đã tổ chức triển khai cho cán bộ, đảng viên nghiên cứu, học tập chuyên đề năm 2018, sau học tập, 100% cán bộ, đảng viên đã xây dựng bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện gắn với thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao năm 2018; quán triệt cán bộ, đảng viên tiếp tục đẩy mạnh thực hiện 5 chuẩn mực đạo đức của người cán bộ ngành Thông tin và Truyền thông. Đồng thời, chỉ đạo các cơ quan báo chí tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị đến các tầng lớp nhân dân trên địa bàn.

Sau khi nghe Ban chấp hành Đảng bộ Sở làm rõ kết quả đạt và kiến nghị, đề xuất một số nội dung lên quan đến công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng trong tháng 6/2018, đồng chí Trần Gia Long đã chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ công tác Đảng trong tháng 5. Về nhiệm vụ trong tháng tới, đồng chí yêu cầu Đảng bộ Sở tập trung lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ được giao theo hướng nêu cao vai trò gương mẫu của người đứng đầu cơ quan, đơn vị. Theo đó, quyết liệt các giải pháp hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn đã đề ra trong năm 2018; tham mưu với lãnh đạo tỉnh trong việc tổ chức gặp mặt các cơ quan báo chí nhân dịp 21/6; tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, của tỉnh, đặc biệt là những nội dung của Nghị quyết Trung ương 7 và Đề án 01 của Ban thường vụ Tỉnh ủy.

Ngay sau buổi sinh hoạt, Ban thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh đã tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm, đánh giá kết quả buổi sinh hoạt điểm tại Sở Thông tin và Truyền thông.

Các đại biểu đã tập trung phân tích, thảo luận, tham gia đóng góp ý kiến về cách thức tổ chức, nội dung buổi sinh hoạt cấp ủy của Sở Thông tin và Truyền thông, đồng thời, đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy tại các Đảng bộ cơ sở trực thuộc Đảng ủy Khối trong thời gian tới.

Ban thường vụ Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh cũng thống nhất tới các Đảng ủy trực thuộc về thể thức báo cáo hoạt động của cấp ủy cơ sở. Cụ thể, các nội dung trong báo cáo phải gắn nhiệm vụ công tác chuyên môn, công tác xây dựng Đảng của cơ quan, đơn vị với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị; đưa ra nhận diện các biểu hiện suy thoái để đánh giá cán bộ, tổ chức cơ sở Đảng và cam kết của cấp ủy viên, đảng viên sát với thực tế. Trên cơ sở những ý kiến tham gia góp ý tại hội nghị, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh sẽ được tổng hợp, xây dựng quy chuẩn chung cho sinh hoạt cấp ủy trong toàn Đảng bộ Khối.

Bích Phượng

Các tin đã đưa ngày: