Kỳ họp thứ 7, HĐND huyện Sông Lô: Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển KTXH 6 tháng đầu năm, giải pháp 6 tháng cuối năm

11/07/2018

Sáng 11/7, HĐND huyện Sông Lô khóa I, nhiệm kỳ 2016 - 2021 khai mạc kỳ họp thứ 7, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ và giải pháp 6 tháng cuối năm 2018; bàn và quyết định một số vấn đề quan trong khác.

6 tháng đầu năm 2018, tình hình kinh tế - xã hội của huyện Sông Lô ổn định và phát triển, tổng giá trị sản xuất vật chất đạt trên 2 nghìn tỷ đồng, tốc độ phát triển bình quân ước đạt 8,4%; thu ngân sách nhà nước ước thực hiện trên 468 tỷ đồng. Chương trình xây dựng nông thôn mới tiếp tục được tập trung chỉ đạo thực hiện, công tác quản lý nhà nước về tài nguyên môi trường đã có nhiều chuyển biến tích cực. Công tác lao động việc làm, đảm bảo an sinh xã hội được quan tâm.        

Bên cạnh những kết quả đạt được, tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của huyện 6 tháng đầu năm vẫn còn gặp nhiều khó khăn: chưa hình thành sản xuất theo chuỗi liên kết trong nông nghiệp; công tác lãnh, chỉ đạo tổ chức thực hiện xây dựng nông thôn mới của một số xã chưa quyết liệt, còn ỷ lại; tình hình khai thác cát sỏi còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ phức tạp; thu hút đầu tư phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp gặp nhiều khó khăn, thách thức; công tác giải phóng mặt bằng một số công trình còn chậm.

Kỳ họp thứ 7, HĐND huyện Sông Lô diễn ra trong 2 ngày 11-12/7/2018. Các đại biểu HĐND huyện tập trung đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ và giải pháp phát triển 6 tháng cuối năm 2018; xem xét, cho ý kiến vào các báo cáo của Thường trực HĐND, UBND huyện, kết quả công tác Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền, ý kiến kiến nghị của nhân dân; các báo cáo kết quả hoạt động của Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân, Chi cục thi hành án dân sự huyện. Đồng thời, tiến hành thảo luận, chất vấn và trả lời chất vấn đối với lãnh đạo UBND huyện và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan; thông qua một số dự thảo Nghị quyết.

Nhật Ánh

Các tin đã đưa ngày: