Giao ban công tác Khoa giáo 6 tháng đầu năm 2018

11/07/2018

Sáng 11/7, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức giao ban công tác Khoa giáo 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018. Đồng chí Hoàng Văn Bình, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

6 tháng đầu năm, Ban Tuyên giáo các cấp và các ngành trong khối đã bám sát chức năng, nhiệm vụ tham mưu giúp cấp ủy triển khai hiệu quả các chương trình, kế hoạch đề ra, góp phần quan trọng vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Chất lượng công tác khoa giáo ngày càng được nâng lên; công tác phối hợp giữa Ban Tuyên giáo các cấp với các ngành trong khối có những đổi mới và hiệu quả.

Ngành Y tế đã chủ động theo dõi, giám sát tình hình các dịch bệnh và chăm sóc sức khỏe nhân dân; toàn tỉnh không có dịch bệnh xảy ra; việc đầu tư cơ sở vật chất, phát triển các kỹ thuật chuyên môn, đào tạo nguồn nhân lực tiếp tục được quan tâm. Ngành Khoa học và Công nghệ đã thẩm định 47 đề tài khoa học; tham mưu UBND tỉnh đưa 5 dự án vào triển khai trên địa bàn tỉnh từ năm 2019. Ngành Lao động, Thương binh & Xã hội tổ chức tốt tháng hành động an toàn vệ sinh lao động; giải quyết việc làm cho trên 12.000 lao động trong nước và đưa 900 lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài. Lĩnh vực thể dục, thể thao cũng đã gặt hái nhiều kết quả với 68 huy chương tại 17 giải thể thao quốc gia và quốc tế. Ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh tổ chức thành công kì thi THPT quốc gia năm 2018.

Những tháng cuối năm, Ban Tuyên giáo các cấp và các ngành trong khối Khoa giáo tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân trong việc thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực khoa giáo. Đồng thời, tuyên truyền kết quả phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2018 gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh. Chủ động nắm bắt tình hình dư luận xã hội, kịp thời phát hiện các vấn đề bức xúc nảy sinh; tham mưu giúp cấp ủy lãnh, chỉ đạo giải quyết kịp thời khi có vụ, việc xảy ra, góp phần ổn định tình hình chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Hồng Yến

 

Các tin đã đưa ngày: