Lập Thạch đạt gần 85% công tác điều tra dân số và nhà ở

17/04/2019

Với 238 điều tra viên/296 địa bàn điều tra, sau hơn nửa chặng đường, tiến độ tổng điều tra dân số và nhà ở trên địa bàn huyện Lập Thạch đã đạt gần 85% với 31.962 hộ dân được điều tra, trong đó xã Vân Trục đạt tỷ lệ 100%, thị trấn Hoa Sơn đạt 99,8%. Đơn vị có tỷ lệ điều tra thấp nhất huyện là xã Tử Du, đạt 59,6% với 1.889/2.006 hộ. Nguyên nhân các xã chưa hoàn thành được xác định chủ yếu là do dữ liệu đồng bộ qua phầm mềm CAPI về máy chủ thường xuyên bị nghẽn...làm ảnh hưởng nhiều đến tiến độ điều tra.

Ông Nguyễn Tiến Bộ, Chi cục trưởng Cục Thống kê huyện Lập Thạch cho biết:  Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 là cuộc tổng điều tra quan trọng, phức tạp, phạm vi rộng, liên quan trực tiếp đến các hộ dân cư và người dân thực tế thường trú trên địa bàn, thu thập số liệu trong thời gian ngắn, nhiều điểm mới nên được sự quan tâm của UBND huyện, các văn bản kế hoạch, chỉ thị đã được ban hành kịp thời và chỉ đạo quyết liệt.

Toàn huyện có 37.977 hộ dân, 8 địa bàn đặc thù. Để triển khai công tác thu thập thông tin một cách hiệu quả, góp phần vào việc thực hiện thành công cuộc Tổng điều tra, thời gian qua, cùng với việc thành lập Ban Chỉ đạo Tổng điều tra cấp huyện và các xã, thị trấn với trên 120 thành viên; phân công nhiệm vụ cụ thể, rõ ràng cho các thành viên Ban Chỉ đạo và Tổ Thường trực giúp việc; đặc biệt chú trọng đến việc lựa chọn và bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ điều tra viên cùng các tổ trưởng, huyện Lập thạch đã đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền để các tổ chức, người dân hiểu ý nghĩa, trách nhiệm của mỗi người dân hợp tác cung cấp thông tin kịp thời, đầy đủ, chính xác cho điều tra viên; nghiêm túc thực hiện những chỉ đạo của cấp trên, triển khai cuộc Tổng điều tra đúng tiến độ. Đồng thời, quán triệt việc điều tra viên đến từng hộ để phỏng vấn thu thập thông tin vào phiếu điện tử; không in phiếu giấy (dưới mọi hình thức) để điều tra.

Những ngày này, Ban chỉ đạo Tổng điều tra huyện tiếp tục tăng cường công tác chỉ đạo, giám sát và thường xuyên đôn đốc, động viên các điều tra viên khắc phục những khó khăn, đồng bộ dữ liệu về máy chủ. Cùng với đó, kịp thời hỗ trợ các điều tra viên thực hiện các thao tác chậm trong quá trình điều tra để đảm bảo tiến độ hoàn thành trước ngày 20/4.

Lê Vân

Các tin đã đưa ngày: