Ngành Kế hoạch và Đầu tư triển khai các nhiệm vụ trọng tâm năm 2021

08/01/2021

Chiều 8/1, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc ngành Kế hoạch và Đầu tư đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 5 năm 2016-2020 và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm năm 2021. Đồng chí Nguyễn Chí Dũng, Ủy viên TƯ Đảng, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì hội nghị.

Dự tại điểm cầu Vĩnh Phúc có đồng chí Lê Duy Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh. Cùng dự có lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư; lãnh đạo một số sở ngành, huyện thành phố.

Giai đoạn 2016-2020, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Công tác quản lý đầu tư công được Bộ từng bước triển khai với các giải pháp quản lý hiệu quả, đẩy mạnh phân cấp trong quản lý hoạt động đầu tư công gắn với trách nhiệm của từng cấp, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý, nâng cao tỷ lệ giải ngân.

Trong bối cảnh đại dịch Covid-19, Bộ đã chủ động tham mưu xây dựng các nghị quyết, chỉ thị, công điện, đề án, tờ trình, báo cáo về các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công, bảo đảm an sinh xã hội, trật tự an toàn xã hội, phục hồi và phát triển kinh tế trình Thủ tướng Chính phủ, Chính phủ, Bộ Chính trị, Quốc hội. Trong năm, Bộ đã hoàn thành 100% các đề án được giao và là năm đầu tiên hoàn thành 100% tất cả các nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao. 

Tại điểm cầu Vĩnh Phúc

Ghi nhận những thành tích xuất sắc của Bộ Kế hoạch và Đầu tư trong thời gian qua, Đảng và Nhà nước đã tặng thưởng Huân chương độc lập hạng Nhất lần thứ 2 trong dịp kỷ niệm 75 năm truyền thống ngành Kế hoạch và Đầu tư (31/12/1945 - 31/12/2020).

Năm 2021 là năm đầu tiên thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025, do vậy, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tập trung triển khai 12 nhiệm vụ trọng tâm, thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra trong các Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương, Quốc hội và Chính phủ. Bộ hoàn thiện các báo cáo về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và các báo cáo quan trọng khác; xây dựng và triển khai ngay kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 sau khi được thông qua; tiếp tục thực hiện linh hoạt, hiệu quả “mục tiêu kép” vừa phòng chống dịch bệnh vừa phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội trong trạng thái bình thường mới; phối hợp với các bộ, ngành, địa phương tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án quan trọng, công trình trọng điểm quốc gia, các dự án liên kết vùng, phát huy vai trò của các vùng kinh tế trọng điểm, các đô thị lớn...

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe đại diện các Vụ, Cục thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư trình bày các báo cáo về công tác xây dựng thể chế, pháp luật và một số nội dung quan trọng cần lưu ý trong việc thi hành Luật Đầu tư 2020; một số nội dung quan trọng cần lưu ý trong việc đăng ký doanh nghiệp và thi hành Luật Doanh nghiệp 2020, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư.

Các đại biểu cũng đã thảo luận, đề xuất các giải pháp liên quan tới công tác hỗ trợ phòng chống dịch Covid-19; công tác đầu tư công; cơ chế, chính sách về đổi mới và phát triển doanh nghiệp; công tác xây dựng, điều hành thực hiện chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021...

Đức Hiền

Các tin đã đưa ngày: