Giao ban hoạt động HĐND các cấp

13/01/2021

Sáng 13/1, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức hội nghị giao ban hoạt động HĐND các cấp cuối năm 2020 với chủ đề “Nâng cao chất lượng hoạt động giám sát chuyên đề của HĐND các cấp”. Đồng chí Nguyễn Ngọc Bình, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Bí thư thành ủy Vĩnh Yên chủ trì hội nghị.

Báo cáo tổng hợp kết quả hoạt động của HĐND cấp tỉnh, cấp huyện năm 2020 cho biết, HĐND hai cấp đã hoàn thành tốt các chức năng, nhiệm vụ theo luật định; tổ chức 52 kỳ họp, trong đó có 20 kỳ họp thường lệ và 32 kỳ họp giải quyết các công việc đột xuất. HĐND tỉnh đã thông qua 74 nghị quyết, HĐND cấp huyện thông qua 384 nghị quyết.

Hoạt động HĐND có nhiều đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động, trong đó, thể hiện rõ nhất là tại kỳ họp cuối năm 2020, HĐND tỉnh đã dành nhiều thời gian cho hoạt động thảo luận tại tổ và thảo luận tại hội trường, giúp các đại biểu phát huy vai trò, trách nhiệm trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ. Thường trực, các Ban và các tổ đại biểu HĐND hai cấp đã thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ, chủ động cải tiến phương thức hoạt động để nâng cao trách nhiệm, phát huy dân chủ trong hoạt động của HĐND. 

Các kỳ họp của HĐND được thực hiện hiệu quả, các nghị quyết của HĐND ban hành đúng quy trình, phù hợp với tình hình thực tế địa phương, được nhân dân đồng thuận thực hiện. Hoạt động giám sát của HĐND được quan tâm, qua giám sát, đã kịp thời phát hiện và chỉ ra những tồn tại, thiếu sót, vướng mắc, bất cập trong triển khai thực hiện chính sách pháp luật của Nhà nước, giúp UBND, cơ quan, đơn vị có liên quan khắc phục kịp thời những tồn tại, hạn chế, góp phần quan trọng trong việc ổn định và phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng và củng cố chính quyền ngày càng vững mạnh.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung trao đổi về thực trạng hoạt động giám sát chuyên đề của HĐND các cấp; kinh nghiệm trong tổ chức thực hiện giám sát chuyên đề của HĐND; tăng cường hiệu lực, hiệu quả giám sát chuyên đề của  HĐND các cấp.

Phát biểu bế mạc hội nghị, đồng chí Nguyễn Ngọc Bình đề nghị, năm 2021, thường trực HĐND các cấp cần tập trung cho công tác tổng kết nhiệm kỳ 2016 – 2021, thực hiện các nhiệm vụ được giao góp phần tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026. Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng các kỳ họp HĐND, mở rộng dân chủ trong thảo luận, chất vấn, phát huy trí tuệ tập thể; phối hợp với UBND các cấp rà soát, sơ kết, tổng kết đánh giá các nghị quyết do HĐND ban hành. Tăng cường vai trò các tổ đại biểu và mỗi đại biểu HĐND trong hoạt động tiếp xúc cử tri, giám sát việc giải quyết ý kiến, tiếp công dân, giám sát việc tuân theo pháp luật, các văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên, nghị quyết HĐND trên địa bàn theo quy định.

Về hoạt động giám sát chuyên đề của HĐND các cấp, đồng chí Nguyễn Ngọc Bình yêu cầu việc xây dựng chương trình giám sát của HĐND phải được chuẩn bị chu đáo, lựa chọn nội dung sát thực tế; kế hoạch, đề cương giám sát chi tiết, rõ ràng. Tiếp tục đổi mới phương thức giám sát của đoàn giám sát chuyên đề của HĐND; tăng cường thông tin phục vụ hoạt động giám sát; đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các kiến nghị sau giám sát, thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền về hoạt động giám sát, tạo điều kiện cho đại biểu HĐND và đông đảo cử tri, nhân dân cùng theo dõi, giám sát hoạt động giám sát và việc thực hiện kiến nghị giám sát.

Đức Hiền