BTV Tỉnh ủy: Giao một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2021 cho các huyện, thành ủy

14/01/2021

Sáng 14/1/2021, dưới sự chủ trì của đồng chí Hoàng Thị Thúy Lan, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, BTV Tỉnh ủy đã làm việc với BTV các huyện, thành ủy nhằm quán triệt, giao một số nhiệm vụ trọng tâm cho các địa phương tổ chức thực hiện trong năm 2021.

Theo Quyết định 117 của BTV Tỉnh ủy, các huyện, thành ủy được giao một số chỉ tiêu, nhiệm vụ cụ thể về công tác xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh trật tự với điểm mới là giao MTTQ, ban dân vận cấp huyện chủ trì vận động nhân dân thực hiện giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm và phải đánh giá hoạt động bằng các sản phẩm cụ thể. Đồng thời, yêu cầu các huyện, thành ủy rà soát, điều chỉnh, bổ sung kế hoạch, nhiệm vụ, chỉ tiêu của địa phương trong năm 2021, tập trung lãnh, chỉ đạo hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm đã được BTV Tỉnh ủy giao. Các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy được phân công phụ trách, theo dõi địa phương có trách nhiệm thường xuyên chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các nhiệm vụ. Giao Ban Tổ chức Tỉnh ủy chủ trì, giúp BTV Tỉnh ủy đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của các huyện, thành ủy trước ngày 31/11/2021 để làm một trong những cơ sở đánh giá tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên tại các địa phương.

Tại hội nghị, BTV các huyện, thành ủy đã ký cam kết với BTV Tỉnh ủy sẽ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đảng bộ, chính quyền, hệ thống chính trị của huyện, thành phố hoàn thành toàn bộ các chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm được giao.

Khẳng định việc giao chỉ tiêu, nhiệm vụ cụ thể cho các địa phương triển khai thực hiện năm 2021 là bước quan trọng nhằm cụ thể hóa việc thực hiện các khâu đột phá, các nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII đề ra, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan yêu cầu các huyện, thành ủy trên cơ sở các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao có trách nhiệm xây dựng kế hoạch, giải pháp, nhiệm vụ cụ thể, phân công các đồng chí Ủy viên BTV, các cơ quan, đơn vị tập trung lãnh, chỉ đạo, tổ chức thực hiện. Bí thư huyện ủy, thành ủy trực tiếp chịu trách nhiệm trước BTV Tỉnh ủy về việc hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao; các đồng chí Ủy viên BTV huyện ủy, thành ủy chủ động rà soát các lĩnh vực, địa bàn được phân công phụ trách, xác định việc hoàn thành các nhiệm vụ này là tiêu chí quan trọng để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ trong năm 2021.

Về nhiệm vụ cụ thể, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các huyện, thành ủy có quyết tâm chính trị cao nhất, khẩn trương khắc phục những tồn tại, hạn chế, chủ động xây dựng kế hoạch, giải pháp triển khai thực hiện. Trong đó, cần siết chặt công tác quản lý Nhà nước trên tất cả các lĩnh vực; giải quyết các điểm nóng về an ninh nông thôn, những địa bàn tiềm ẩn yếu tố phức tạp về an ninh trật tự. Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, phát huy vai trò của MTTQ, ban dân vận cấp huyện trong vận động nhân dân thực hiện giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm phục vụ phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương; vận động, kết nạp đảng viên, thành lập tổ chức đảng trong doanh nghiệp.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đặc biệt nhấn mạnh, ngoài cơ chế khen thưởng cho từng lĩnh vực vượt kế hoạch, định mức, BTV Tỉnh ủy sẽ thường xuyên kiểm tra, đánh giá tiến độ thực hiện, xem xét, kiên quyết luân chuyển đối với những vị trí không hoàn thành nhiệm vụ được giao. Ngoài ra, ngân sách tỉnh sẽ dành nguồn kinh phí phù hợp hỗ trợ các địa phương thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tuy nhiên, các huyện, thành phố cần bố trí nguồn kinh phí cho công tác giải phóng mặt bằng và thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm được giao trong năm 2021. Riêng nguồn kinh phí tổ chức cưỡng chế thu hồi đất, nếu không phải thực hiện cưỡng chế do làm tốt công tác tuyên truyền, vận động để nhân dân hiểu, đồng thuận chấp hành chủ trương thu hồi đất, bồi thường giải phóng mặt bằng sẽ dành hỗ trợ cho những người trực tiếp tham gia tuyên truyền, vận động. UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan quản lý Nhà nước phối hợp chặt chẽ với các địa phương trong quá trình triển khai thực hiện, kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc, nhất là về giải phóng mặt bằng, xử lý vi phạm đất đai, giải ngân vốn đầu tư công.

Bích Phượng