BTV Tỉnh ủy: Cho ý kiến vào Đề án phát triển thành phố Phúc Yên và một số nội dung quan trọng khác

04/03/2021

Sáng 4/3, dưới sự chủ trì của đồng chí Hoàng Thị Thúy Lan, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, BTV Tỉnh ủy  họp, cho ý kiến vào Tờ trình đề nghị ban hành Nghị quyết của BTV Tỉnh ủy đối với Đề án Phát triển thành phố Phúc Yên giai đoạn 2020 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045; chủ trương ban hành phân cấp quản lý và đầu tư một số lĩnh vực hạ tầng kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh; chủ trương đối với Đề án Nâng cao chất lượng vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn tỉnh trong giai đoạn 2021 - 2025 và một số nội dung quan trọng khác.

Đề án phát triển thành phố Phúc Yên giai đoạn 2020 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045 đặt ra nhiều chỉ tiêu, nhiệm vụ cụ thể nhằm đạt mục tiêu phấn đấu trong 5 năm tới trở thành đô thị loại II và đến năm 2045 trở thành đô thị xanh và thông minh, phát triển bền vững theo các tiêu chí đô thị tăng trưởng xanh, đô thị xanh, có các khu đô thị thông minh và cộng đồng thông minh. 

Cho rằng Đề án phát triển thành phố Phúc Yên được xây dựng phù hợp với định hướng phát triển đô thị Vĩnh Phúc và mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, một số ý kiến đề nghị trong Đề án cần điều chỉnh lại một số quy hoạch phân khu, làm rõ các danh mục dự án đầu tư công, dự án đầu tư trực tiếp và bổ sung các tiêu chí cần thực hiện để được công nhận đô thị loại II; có thêm giải pháp phát triển hạ tầng đô thị, huy động nguồn lực cho đầu tư phát triển…

Kết luận nội dung này, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan yêu cầu Ban cán sự Đảng UBND tỉnh chỉ đạo các đơn vị liên quan cùng với bổ sung thêm các căn cứ pháp lý cho Đề án, cần phân tích, đánh giá kỹ thực trạng, những tiềm năng, lợi thế cùng khó khăn, vướng mắc để đưa ra dự báo, kịch bản, giải pháp thực hiện cụ thể cho từng nội dung, từng giai đoạn, trong đó, cần xác định tiếp tục lấy công nghiệp làm nền tảng, phát triển dịch vụ là mũi nhọn.

Riêng phần giải pháp, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị thành phố cần có cơ chế chính sách đủ mạnh để thu hút và sử dụng hiệu quả nguồn lực đầu tư; ưu tiên phát triển hạ tầng và thị trường bất động sản. Cùng với đó, tiếp tục quan tâm quy hoạch phát triển Phúc Yên thành đô thị xanh, thông minh và xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh; tạo thêm các cơ chế, chính sách để huy động nguồn lực tại chỗ cho đầu tư phát triển; có chính sách về đất đai, nhân lực, thủ tục hành chính…để thực hiện hiệu quả đề án. Ban cán sự UBND tỉnh trên cơ sở các ý kiến góp ý của đại biểu khẩn trương chỉnh sửa, hoàn thiện Đề án và Dự thảo nghị quyết để BTV Tỉnh ủy xem xét, quyết định.

Cho ý kiến vào Đề án Nâng cao chất lượng vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn tỉnh trong giai đoạn 2021 - 2025, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu UBND tỉnh tiếp tục hoàn thiện đề án, trong đó, chú ý đến vấn đề xây dựng mạng lưới, tổ chức vận hành, chất lượng phương tiện và đối tượng phục vụ. Đồng thời, nghiên cứu, bổ sung một số tuyến xe, nhất là các tuyến trong khu công nghiệp, khu du lịch và các nhà chờ theo hướng văn minh, văn hóa, tiện lợi, phù hợp với các tuyến giao thông của tỉnh; xây dựng phần mềm quản lý; tăng cường quản lý nhà nước về vận tải hành khách công cộng; mở rộng liên kết vùng, kết nối giữa Vĩnh Phúc với các địa phương lân cận.

Đồng ý chủ trương ban hành phân cấp quản lý và đầu tư một số lĩnh vực hạ tầng kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan yêu cầu UBND tỉnh khẩn trương hoàn chỉnh các quyết định trên cơ sở không để xảy ra xung đột, bất cập với các văn bản có liên quan đã được tỉnh ban hành và có sự tích hợp với các quy hoạch phát triển hạ tầng đã được phê duyệt. Đồng thời, tiếp tục tham mưu Tỉnh ủy ban hành phân cấp nhiệm vụ quản lý chi đối với một số lĩnh vực để các địa phương, các ngành có căn cứ, chủ động triển khai thực hiện.

Tại hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng đã cho ý kiến vào các Tờ trình xin chủ trương đầu tư các dự án khu xử lý rác thải tập trung tại xã Tam Hồng, huyện Yên Lạc của Công ty TNHH MTV xử lý môi trường Trung Nguyên và điều chỉnh cục bộ đồ án Quy hoạch chung tỷ lệ 1/5.000 đô thị Sơn Đông, huyện Lập Thạch.

Bích Phượng

 

Các tin đã đưa ngày: