Sơ kết hoạt động Cổng Dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh

04/03/2021

Chiều 4/3, UBND tỉnh tổ chức sơ kết hoạt động Cổng Dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh. Các đồng chí: Lê Duy Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Vũ Chí Giang, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị. 

Theo báo cáo của UBND tỉnh, từ ngày 1/8/2020, phần mềm Một cửa điện tử đã cập nhật, đồng bộ dữ liệu cấp huyện, cấp xã với Cổng Dịch vụ công của tỉnh, Cổng Dịch vụ công quốc gia tạo thành một hệ thống đồng bộ, thống nhất và chính thức thực hiện tiếp nhận hồ sơ, giải quyết thủ tục hành chính trong toàn tỉnh. Đến nay, Cổng dịch vụ công tỉnh đã cập nhật được 772 dịch vụ công mức độ 3 và 4, trong đó có 413 dịch vụ công mức độ 4, 357 dịch vụ công mức độ 3; hệ thống thông tin một cửa điện tử đã cập nhật đầy đủ, đăng tải công khai các thủ tục hành chính theo các quyết định công bố của Chủ tịch UBND tỉnh.

Từ 21/1/2019 - 3/3/2021, Trung tâm phục vụ Hành chính công đã tiếp nhận 64.664 hồ sơ, đạt trên 98,9%; có 15 cơ quan, đơn vị phát sinh hồ sơ trực tuyến với tổng số 13.895 hồ sơ nộp trực tuyến. Tại bộ phận Một cửa cấp huyện, xã, tuy mới chính thức khởi động lại và chạy phần mềm phiên bản mới từ ngày 1/8/2020 song một số địa phương đã tích cực thực hiện tiếp nhận, hồ sơ, giải quyết thủ tục hành chính, trả kết quả trên phần mềm một cửa điện tử đúng quy định, góp phần nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính. Kết quả, từ 1/8/2020 - 03/3/2021, trong số trên 67.170 hồ sơ cấp huyện, xã tiếp nhận đã có trên 48.780 hồ sơ được trả trước và đúng hạn.

Để đáp ứng yêu cầu cải cách thủ tục hành chính, UBND tỉnh đã đặt ra các chỉ tiêu, nhiệm vụ cụ thể cần thực hiện trong năm 2021. Trọng tâm là tiếp tục triển khai hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao về tiếp nhận hồ sơ, giám sát giải quyết, trả kết quả cả 3 cấp trong tỉnh; tập trung triển khai hiệu quả phần mềm Một cửa điện tử ở cấp huyện, cấp xã và những thủ tục hành chính còn tiếp nhận tại các cơ quan; tăng cường cung cấp dịch vụ công trực tuyến lên Cổng Dịch vụ công trực tuyến của tỉnh và Quốc gia; đáp ứng đủ số dịch vụ công, số hồ sơ phát sinh ở cả 3 cấp theo Nghị quyết của Chính phủ…

Kết luận hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Duy Thành yêu cầu Văn phòng UBND tỉnh trực tiếp làm việc với các sở, ngành, UBND huyện, thành phố xem xét, điều chỉnh lại một số chỉ số, nhiệm vụ, sau đó, tổ chức để các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố ký cam kết về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính năm 2021.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu các sở, ngành, đơn vị liên quan đánh giá kết quả thực hiện, trong đó, làm rõ những tồn tại, hạn chế để đề ra các giải pháp khắc phục nhằm nâng cao hiệu quả, chất lượng hoạt động Cổng Dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử. Các huyện, thành phố chỉ đạo các xã, thị trấn khẩn trương rà soát cơ sở vật chất, bảo đảm đáp ứng yêu cầu xây dựng hệ thống phần mềm Một cửa điện tử; quan tâm chất lượng nguồn nhân lực, đặc biệt là đội ngũ cán bộ công tác tại bộ phận Một cửa các cấp trong tỉnh.

Bích Phượng

Các tin đã đưa ngày: