Sơ kết 5 năm thực hiện Thông báo số 130 của Bộ Chính trị về giải quyết khiếu nại, tố cáo

07/10/2013
Sáng 7/10/2013, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức sơ kết 5 năm thực hiện Thông báo số 130 ngày 10/1/2008 của Bộ Chính trị và Chương trình hành động số 37 ngày 2/6/2008 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh. Dự hội nghị có các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, huyện, thành, thị ủy. Đồng chí Nguyễn Thế Trường, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH khóa XIII tỉnh chủ trì hội nghị.

5 năm qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tăng cường lãnh, chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền tập trung thực hiện tốt công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo; đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; kiện toàn tổ chức bộ máy, đầu tư cơ sở vật chất và hoàn thiện chế độ bồi dưỡng cho cán bộ làm công tác tiếp công dân và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo. Từ năm 2008 đến hết tháng 6/2013, toàn tỉnh đã tiếp trên 32.000 lượt công dân; tiếp nhận 14.449 lượt đơn thư các loại. Cơ quan hành chính các cấp đã xem xét, giải quyết 1.816 vụ việc khiếu nại, 626 đơn tố cáo thuộc thẩm quyền, đạt trên 88%; các cơ quan tư pháp xem xét, giải quyết 580 đơn khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền, đạt tỷ lệ 100%. Qua công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân, các cấp, các ngành đã kiến nghị thu hồi cho Nhà nước 7.696 m2 đất và trên 1 tỷ đồng; trả cho công dân trên 900 triệu đồng và hơn 8.000m2 đất.

Tuy nhiên, ở một số địa phương chất lượng giải quyết khiếu nại, tố cáo chưa cao, chưa gắn công tác tiếp công dân với giải quyết khiếu nại, tố cáo; việc đề xuất biện pháp giải quyết với cấp có thẩm quyền còn hạn chế; một số vụ việc đã có hiệu lực pháp luật nhưng do chậm tổ chức thi hành dẫn tới khiếu kiện, tồn đọng, kéo dài. 

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Nguyễn Thế Trường yêu cầu các cấp, các ngành tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc nội dung Thông báo số 130 và các văn bản chỉ đạo của tỉnh về giải quyết khiếu nại, tố cáo. Nâng cao hơn nữa trách nhiệm của thủ trưởng các cơ quan nhà nước trong công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo; tập trung rà soát các vụ việc tồn đọng thuộc lĩnh vực phụ trách, có kế hoạch phối hợp giải quyết dứt điểm từng vụ việc. Tăng cường kiểm tra, thanh tra trách nhiệm trong công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Không ngừng nâng cao chất lượng hòa giải cơ sở, chủ động giải quyết những vụ việc ngay từ khi phát sinh; không để kéo dài, gây bức xúc, phức tạp trong nhân dân nhưng cũng kiên quyết xử lý những trường hợp cố tình lợi dụng khiếu nại, tố cáo để vu khống không đúng sự thật. 

Đồng chí cũng yêu cầu các cấp, các ngành tiếp tục quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về khiếu nại, tố cáo tới cán bộ và nhân dân nhằm nâng cao nhận thức pháp luật, hạn chế khiếu kiện trái pháp luật. 

Bích Hằng